Загальний огляд культурного контексту подано у вид.: Михайло Грушевський, Культурно-національний рух на Україні в XVI-XVII віці, 2-е вид., без місця вид., 1919; його ж, Історія Украіни-Руси, т. 5, с. 222-287, 385-507; т. 6, с. 412-538; А. Савич, Нариси з історії культурних рухів на Вкраїні та Білорусі в XVI-XVIII в., Київ 1929 [= Збірник Історично-філологічного відділу Всеукраїнської Академії Наук 90]. Порушуючи проблему контактів східних слов’ян з греками, деякі цікаві підходи — попри термінологічну неточність та розмите розуміння історичного, культурного й етнічного довкілля – пропонують: Medlin, Patrinelis, Renaissance Influences… Стосовно недоліків цієї праці див.: Frank E. Sysyn, Peter Mohyla and the Kiev Academy in Recent Western Works: Divergent Views on Seventeenth-Century Ukrainian Culture // HUS 8(1/2) (1984) 176-184 [= Special Issue. The Kiev Mohyla Academy: Commemorating the 350th Anniversary of its Founding (1632)]. Деякі з головних положень про руську культуру, викладених у цій книзі, Медлін повторює в своїй статті: William К. Medlin, Сultural Crisis in Orthodox Rus’ in the Late 16th and Early 17th Centuries as a Problem of Socio-Cultural Change // The Religious World of Russian Culture…, т. 2, с. 173-188.