Детальніше про руську рукописну спадщину див. дисертацію Марти Боянівської «Українська рукописна книга в XV – першій половині XVII ст. Виробництво і поширення» (Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, Львів 1994) Аналіз реформаційних віянь, що відбилися в руських рукописах XVI ст., та покликання на попередню літературу подано у вид.: Дмитриев, Православие и Реформация…, зокрема с.19-37.