Menu 

Shakespeare. Коментарі до сонета 75

 

SO are you to my thoughts as food to life,
Or as sweet season’d shewers are to the ground;
And for the peace of you I hold such strife,
As twixt a miser and his wealth is found.
Now proud as an inioyer,and anon
Doubting the filching age will steale his treasure,
Now counting best to be with you alone,
Then betterd that the world may see my pleasure,
Some-time all ful with feasting on your sight,
And by and by cleane starued for a looke,
Possessing or pursuing no delight
Saue what is had,or must from you be tooke.
   Thus do I pine and surfet day by day,
   Or gluttoning on all,or all away,
So are you to my thoughts as food to life,
Or as sweet seasoned showers are to the ground;
And for the peace of you I hold such strife,
As twixt a miser and his wealth is found.
Now proud as an enjoyer, and anon
Doubting the filching age will steal his treasure,
Now counting best to be with you alone,
Then bettered that the world may see my pleasure,
Some-time all full with feasting on your sight,
And by and by clean starvèd for a look,
Possessing or pursuing no delight
Save what is had, or must from you be took.
   Thus do I pine and surfeit day by day,
   Or gluttoning on all, or all away.

 

 

 

 

 

♦ Зміна звертання: ви двоїнне (Пан-Пані) і множинне.

the peace of you = 1) having you brings peace of mind – пор. enjoyer (5), delight (11-12);
                                    2) тут: the happy end of a love story.  

twixt = betwixt

5 now proud as an enjoyer – пор. 29.8, також два останні рядки в цитаті зі “Сну літньої ночі” (MSND 5.1): ДК до 13.1-2

6 Doubting [that]      his = a miser’s (4), enjoyer’s (5)
   the filching age  ‘Час (вік) як крадій’ – образ перемін у звичаях, ідеологіях, літературних стилях та смаках і, відповідно, у трактуванні Поетових творів: пор. 17, 19, 32, 63. Див. також завершальний двовірш епіграми “Ad Musam. 48” (ДК до 72.13.). Крім того, пам’ятаємо тезу, що обов’язком Поета є писати для світу (the world’s due: 1.14; beauty’s use: 4, 9), але памятаємо й іншу – що писання, пущені у світ на втіху світові (9), для автора вже втрачені, бо їх уже не змінити (не вернути): 25.14.

Останнє, мабуть, спричинилося до чогось такого, з чим досі не готові погодитись шекспірознавці, – до ґрунтовної переробки ранніх драм (“Гамлет” [1589/1600], “Приборкання непокірної” [з-перед 1594/1594?], “Король Джон” [з-перед 1591/1596?], та ін.), як також не спричиняло бажання відразу пустити в друк поеми “Орхестра” [1591/1594? 1596?/1622], “Nosce teipsum” [з-перед 1592/1599] та збірку “Гімни Астреї” [1591/1599]. 

9-10 Про писання любовного тексту як про святкову трапезу див. 47, 52.5-6, 56.

8 the world may see my pleasure – пор. the world’s eye у 69.

10 clean starved = геть зголоднілий

11-12 Possessing or pursuing no delight
          Save what is had, or must from you be took. = Possessing no delight except that I have from you, and pursuing no delight except that you must give to others (to the world, 8). Поет дістає  насолоду (possessing delight = what is had) від писання історій про юність, любов і красу мóлоді-you –  його читачів-глядачів, а метою писання (pursuing) є та ж насолода, яку ці читачі-глядачі повинні дістати від його текстів (what must be taken from you). У Шекспірові часи гаслом поетів було “teach & delight – “Учи, насолоджуючи”.

• 5 anon ≈ 7 alone • ГК