Menu 

Shakespeare. Коментарі до сонета 16

 

BVt wherefore do not you a mightier waie
Make warre vppon this bloudie tirant time?
And fortifie your selfe in your decay
With meanes more blessed then my barren rime?
Now stand you on the top of happie houres,
And many maiden gardens yet vnset,
With vertuous wish would beare your liuing flowers,
Much liker then your painted counterfeit:
So should the lines of life that life repaire
Which this (Times pensel or my pupill pen)
Neither in inward worth nor outward faire
Can make you liue your selfe in eies of men,
    To giue away your selfe,keeps your selfe still,
    And you must liue drawne by your owne sweet skill,

But wherefore do not you a mightier way
 Make war upon this bloody tyrant time?
 And fortify your self in your decay
 With means more blessèd than my barren rhyme?
 Now stand you on the top of happy hours,
 And many maiden gardens, yet unset,
 With virtuous wish would bear your living flowers,
 Much liker than your painted counterfeit:
 So should the lines of life that life repair
 Which this (Time’s pensel or my pupil pen)
 Neither in inward worth nor outward fair
 Can make you live your self in eyes of men.
     To give away your self, keeps your self still,
    And you must live drawn by your own sweet skill.

 ♦♦††  Продовження сонета 15.

my barren rhyme, ‘моя безплідна рима’ – традиційний вираз скромності митця (пор. my pupil pen, 10), але також і правди: адже митець не творить, а відтворює живе життя. 

maiden – незайманий (безвідносно до статі), дівчина або дівич

painted counterfeit – мальований портрет (також словесний)

9-10 the lines of lifelines – 1) лінії родоводу – lineage (7-8, 13-14);
                                               2) рисовані лінії, риси (пор. drawn by, 14);
                                               3) написані лінійки-рядки (пор. rhyme, 4).

Багатозначність lines дозволяє і life мислити двозначно – як ‘реальне життя’ – that life – ‘те життя’ (9), і this life – ‘це життя’ (10), яким живе читач цих сонетів саме в даний момент, пізнаючи в цьому житті те життя, як його зобразив художник пера. ДК

10 this (Times pensel…) = 1) сучасні поети-художники; творці цієї епохи;
                                             2) твори цих художників. ДК

10 this (… my pupil pen). Розуміючи під that life реальне життя, а під this life – життя, дароване мистецтвом, надалі трактуватимемо this в цьому його контексті – в поєднанні з my pen; тобто розумітимемо this як ‘моє перо’, ‘написане мною’, ‘моя поезія’, ‘моє мистецтво’.

 ДОДАТКОВІ КОМЕНТАРІ

9 • that life • this [life]  
10 • this [life]  = Times pensel and my pupil pen

Час у цьому сонеті, як і в інших – персоніфікований, але позначається він то малою, то великою буквами: так, вочевидь, Шекспір розрізняє час живої природи, за яким живе матеріально-зримий світ (15.11, 16.2), і Час історичний – час духовного буття (15.13, 16.10). Обидва мають однакові природні характеристики – циклічність та лінійність, тому кожен теж розуміється однаково – як Творець і як Руїнник-‘тиран’ (5.1-4). Розквітом своєї юності юнак завдячує природному часові-Творцю, але далі цей час вступає в свою функцію Руїнника (15.11-12). У тому житті, яке юнакові ще може дати час, він уже не житиме в усій повноті його найкращих якостей (inward worth, outward fair, 11), бо той же час їх і відбирає (15.14). Тож оновити те життя (that life repair), яким юнак живе сьогодні, now, ‘на верховині часу’ (3.12), він повинен сам, і негайно.

Час-Творець – це також і людський Час-Творець, нагромаджувач мистецької спадщини, в якого наш поет тільки вчиться (my pupil pen, 10). Це життя, що його дають юнакові ‘олівець-пензель’ історичного Часу-Творця разом із Шекспіровим ‘пером’ – це образотворчі твори всіх віків, в тім і поетичні.  Жоден мистецьки створений образ людини (painted counterfeіt, 8; this life, 10) не замінить живої людини (living flower, 7; that life, 9), та й образ цей не здатен самовідтворюватись (‘холості вірші’, 4). Відтворює його Митець, ‘воюючи’ з історичним і природним часом-Руїнником (15.13-14): тактикою у цьому поєдинку є ‘множення образу’ (beautys use, 4); зброєю – мистецтво, в якому процвітають Правда і Краса (14.10-11).

10 Times pensel

♣ Зразком ‘небезвартісного’ ‘пензля Часу’, в якого наш Поет (my pupil pen) вчився ‘малювати’ свою любов, добре послужить сонет 34 зі збірки Самюеля Даніела “Делія” (1592) (Samuel Daniel 1562-1619). А разом із сонетом 18 він також добре показує, які саме аспекти краси, варті поетичного увічнення, добачав поет Даніел ‘у представленій тут картині’ його “предмета змалювання (оспівування)”:

Sonnet 34

When Winter snows upon thy golden hairs,
And frost of age hath nipped thy flowers near:
When dark shall seem thy day that never clears,
And all lies withered that was held so dear.
Then take this picture which I here present thee,
Limned with a Pencil not all unworthy:
Here see the gift s that God and nature lent thee;
Here read thy self, and what I suffered for thee,
This may remain thy lasting monument,
Which happily posterity may cherish:
These colours with thy fading are not spent;
These may remain, when thou and I shall perish.
If they remain, then thou shalt live thereby;
They will remain, and so thou canst not dye.

Sonnet 18

Restore thy tresses to the golden Ore,
Yield Cytherea’s son those Arks of love;
Bequeath the heavens the stars that I adore,
And to th’ Orient do thy Pearls remove.
Yield thy hand’s pride unto th’ ivory white,
Th’ Arabian odours give thy breathing sweet:
Restore thy blush unto Aurora bright,
To Thetis give the honour of thy feet.
Let Venus have thy graces, her resigned,
And thy sweet voice give back unto the Spheres:
But yet restore thy fiеrce and cruel mind,
To Hyrcan Tigers, and to ruthless Bears.
Yield to the Marble thy hard heart again;
So shalt thou cease to plague, and I to pain.