Menu 

Shakespeare. Коментарі до сонета 76

 

VVHy is my verse so barren of new pride?
So far from variation or quicke change?
Why with the time do I not glance aside
To new found methods,and to compounds strange?
Why write I still all one,euer the same,
And keepe inuention in a noted weed,
That euery word doth almost fel my name,
Shewing their birth,and where they did proceed?
O know sweet loue I alwaies write of you,
And you and loue are still my argument:
So all my best is dressing old words new,
Spending againe what is already spent:
   For as the Sun is daily new and old,
   So is my loue still telling what is told,
Why is my verse so barren of new pride?
So far from variation or quick change?
Why with the time do I not glance aside
To new-found methods, and to compounds strange?
Why write I still all one, ever the same,
And keep invention in a noted weed,
That every word doth almost tell my name,
Showing their birth, and where they did proceed?
O know, sweet love, I always write of you,
And you and love are still my argument;
So all my best is dressing old words new,
Spending again what is already spent:
   For as the Sun is daily new and old,
   So is my love still telling what is told.

1 Why is my verse so barren of new pride? 

Цей найперший рядок – після сонета 75, разом з появою в обох звертання ви – свідчить, що для Поета почався щасливий період нової ‘святкової трапези’: він пише на улюблену тему Любові (Кохання). З усього судячи, пише “Ромео і Джульєтту”.

4 compounds strange – пор. simple-Truth у 66. Природній простоті свого стилю Поет залишався вірним постійно: пор. 125.5-9. Ми і впізнаємо цей суто шекспірівський стиль завдяки складній, але чітко впорядкованій  системі образів у їх точній словесній подачі. Складність Шекспіра для нас — в розумінні не так його мови XVI ст., як у правильному розумінні закладених в цю мову образних смислів. Смисли його сонетних рядків проясняються і “набирають тіла”, якщо їх розглядати на тлі відповідних для них контекстів в інших Шекспірових творах.  ДК 

7  That every word doth almost tell my name.

Розуміємо, чому в нашого Автора існує проблема імені (71, 72 і 74): безіменність для нього – гарант свободи слова і, можливо, життя (66, 74). Бо тексти його є впізнаваними (a noted weed, 6) завдяки його вірності собі – незмінній любові (my love, 14) до теми Кохання (sweet love, you, 9) і Любові (love, 10), незмінно доладному, глибокому мисленню і самобутній фантазії, незмінно простому, природно-граційному стилю письма, що продемонстровано у цьому ж таки сонеті. Також див. 62.

8 their birth – див. ДК до 13.14.

9-10 you – кохання, MasterandMistress сонета 20.

11-14 Див. ДК

ДОДАТКОВІ КОМЕНТАРІ

3 • Why with the time do I not glance aside
4 • To new-found methods, and to compounds strange?

Зрозуміло, що поет-драматург, який не має бажання оновлювати свій стиль і взагалі скептично ставиться до новацій (‘нововинайдених прийомів і дивних словосполук’, 4),  не буде ототожнюватися з тими персонажами своїх драм, котрі в таких новаціях якраз любуються.

 Проаналізуймо в контексті “Ромео і Джульєтти” пасаж, явно споріднений з рядками 3-4:

The Poxe of such limping antique affecting fantasticoes these new tuners of accents. By Iesu a very good blade, a very tall man, a very good whoore. Why graund-sir is not this a miserable case that we should be stil afflicted with these strange flies: these fashionmongers, these pardonmees, that stand so much on the new forme, that they cannot sitte at ease on the old bench.
                                                     RJ 2.4 [Q1 1132-9]

Чума  на всіх цих кульгавих, химерних, манірних fantasticoеs, цих перенастройщиків слів! «Їй-боженьку, пристойне лезо, вельми хвальний чоловік, вельми достойна шлюбха!»  Ну, чи не прикро, пан-синьйоре, що нас так  обсіли ці дивні мухи, ці стиляги, ці pardonnez-moi, які так вперто відстоюють нові манери, що ніяк не всидять на старій лаві?                                                 (Пер. І Стешенко)

Пасаж цей вкладений Поетом в уста друга Ромео — Меркуціо, у його розмові з Бенволіо. І хоча Меркуціо обурюється новаціями в мовленні (тут-таки цитуючи приклади), ця його репліка пов’язана з попередньою в такий спосіб (див. повну цитату нижче), що ми розуміємо: одним — і, можливо, найбільшим — з немилих його серцю fantasticoes є Тібальт як агресивний дуелянт. Так нам відкривається другий план п’єси, — так крізь поверхню образу дуелі проблискує й підспудне його значення: ми розуміємо, що мова в цю хвилину йде про  словесні (мовніусні) дуелі, а коли взяти до уваги особистий реальний досвід Автора (котрий і самого Меркуціо придумав,  і всі сцени з ним писав), то можна здогадатися, що, вводячи в цій сцені цей пасаж, він мав  на увазі дуелі літературні (письмові).  Тема дуелей знайде свій розвиток через п’ять років в іншій п’єсі, “Як вам це сподобається” (AYLI, що буде споріднена з RJ ще однією вагомою для нас деталлю: див. ДК до рядків 11-14; також до 111-112). А ще подібний fantastico (тільки вже не просто ‘муха’, а ‘водяна муха’, Озрік) з’явиться і в новому варіанті “Гамлета” —  і теж в епізоді дуелі. 

І все це станеться в рік появи на світ другого поширеного видання RJ (Q2-1599), де слово fantasticoes буде поміняне на phantacies, щó разом з іншими дрібними поправками перенесе увагу зі ‘стиляг’ на ‘стильний’ характер їх мовлення: 

  Ben: Why what is Tybalt?
  Mer: More than the prince of cattes I can tell you. Oh  he is the couragious captaine of complements. Catso, he fightes as you sing pricke-song, keepes time dystance and proportion, rests me his minum rest one two and the thirde in your bosome, the very butcher of a silken button, a Duellist, a Duellist, a gentleman of the very first house of the first and second cause, ah the immortall Passado, the Punto reuerso, the Hay.                    
  Ben: The what?
  Mer. The Poxe of such limping antique affecting fantasticoes these new tuners of accents. By Iesu a very good blade, a very tall man, a very good whoore. Why graund-sir is not this a miserable case that we should be stil afflicted with these strange flies: these fashionmongers, these pardonmees, that stand so much on the new forme, that they cannot sitte at ease on the old bench.
                                                         RJ 2.4 [Q1 1123-39]

   [Ro.] Why what is Tybalt?
   Mer. More then Prince of Cats. Oh hees the couragious captain of Complements: he fights as you sing pricksong, keeps time, distance & proportion, he rests, his minum rests, one two, and the third in your bosome: the very butcher of a silke button, a dualist a dualist, a gentleman of the very first house of the first and second cause, ah the immortall Passado, the Punto reuerso, the Hay.   
  Ben.  The what?
   Mer. The Pox of such antique lisping affecting phantacies, these new tuners of accent: by Iesu a very good blade, a very tall man, a very good whore. Why is not this a lamêtable thing graundsir, that we should be thus afflicted with these straunge flies: these fashion-mongers, these pardons mees, who stand so much on the new forme, that they cannot sit at ease on the old bench. 
                                                                   RJ 2.4 [Q2 1123-39]

 Це ж унікальне слово, fantasticoes, але як назву для однієї особи, знаходимо в останньому антигарвеївському памфлеті Томаса Наша, Have With You to Saffron-Walden (1596), де він каже, що ради заробітку проституює своє перо, пишучи (тексти) для певного сеньйора Fantasticosаавтора новомодних любовних мелодій:  «…these new fangled Galiardos, and Senior Fantasticos, to whose amorous Villanellas and Quipassas, I prostitute my pen in hopes of gain» (E3v).  

Виходячи з цього уривка речення і з того, що в двох інших місцях памфлету Наш  назвав свого літературного ворога Гарвея шекспірівськими епітетами ‘Тібальт, володар котів’ та ‘виловлювач щурів’ (Prince of cats; Rat-catcher), одна американська дослідниця (Donna N. Murphy, див. розділ: “Romeo and Juliet and Nashe and Dekker”, 1-2) зробила висновок, що сцени з Меркуціо писав саме Томас Наш.RJ_title page 1597

Нашів памфлет вийшов друком 1596 року без реєстрації;  навесні наступного року, також незареєстроване, вийшло перше кварто “Ромео і Джульєтти”. В анонімному Q1 ще немає Нашевого слова scratch: воно з’явиться щойно через два роки, в редагованому (і теж анонімному) Q2; і навпаки, з тексту Q2 щезне   одіозне fantasticoes, — навіть з ущербом для смислу.

Якби припущення Донни Мерфі було правильне, то Т. Наш, по-перше, мав би не тільки писати, а й редагувати текст сцен, у яких виступає Меркуціо, що вже викликає сумнів. По-друге, він писав би проти себе самого, демонструючи власну смерть у своїй дуелі з Гарвеєм-‘Тібальтом’, яку вів з 1592 по 1594/5 — рік написання RJ. По-третє, в іншій дуелі — дружелюбній усній дуелі з Ромео (у фехтуванні дотепами, яке сам і спровокував:   RJ 2.4 [Q1 1171-2]) запальний, провокативний і самовпевнений Наш мав би визнати себе переможеним теж:

Rom: O single soald iest solie singuler for the singlenes. 

Me: Come between vs good Benuolio, for my wits faile.  RJ 2.4 [Q1 1171-2] 

Ромео.  О босий дотепе, вичерпаний, уже на одній підошві! 

 Меркуціо. Стань між нами, добрий Бенволіо: моя дотепність  знемагає.                     (Пер. І.Стешенко)

Бути автором цих сцен Наш просто не міг — психологічно. Образ Меркуціо має виразні характеристики Томаса Наша і без звертання до його памфлету, написаного в другій половині 1596 року, коли Ромео і Джульєтта вже завершила свій тріумфальний вихід на лондонську сцену.

Томас Наш  Шекспірова перша любовна трагедія, що починалась як любовна комедія,

As newfangled and idle, and prostituting my pen like a courtesan is the next item that you tax me with, well, it may and it may not be so, for neither will I deny it nor will I grant it, only thus far I’ll go with you, that twice or thrice in a month, when res est angusta domi, the bottom of my purse is turned downward, & my conduit of ink will no longer flow for want of reparations, I am fain to let my plow stand still in the midst of a furrow, and follow some of these newfangled galiardos and Seignior Fantasticos, to whose amorous villanellas and quipassas I prostitute my pen in hope of gain, but otherwise there is no newfangleness in me but poverty

сонет 69.4

75.3 (for the peace of you I hold such strife)

11 • So all my best is dressing old words new,
12 • Spending again what is already spent.
13 • For as the Sun is daily new and old,
 14 • So is my love still telling what is told.  Romeo and Juliet