Menu 

Shakespeare. Коментарі до сонета 21

 

SO is it not with me as with that Muse,
Stird by a painted beauty to his verse,
Who heauen it selfe for ornament doth vse,
And euery faire with his faire doth reherse,
Making a coopelment of proud compare
With Sunne and Moone,with earth and seas rich gems:
With Aprills first borne flowers and all things rare,
That heauens ayre in this huge rondure hems,
O let me true in loue but truly write,
And then beleeue me,my loue is as faire,
As any mothers childe,though not so bright
As those gould candells fixt in heauens ayer:
   Let them say more that like of heare-say well,
   I will not prayse that purpose not to sell.

So is it not with me as with that Muse,
Stirred by a painted beauty to his verse,
Who heaven it self for ornament doth use,
And every fair with his fair doth rehearse,
Making a couplement of proud compare
With Sun and Moon, with earth and sea’s rich gems,
With April’s first-born flowers and all things rare,
That heaven’s air in this huge rondure hems.
O let me, true in love, but truly write,
And then believe me, my love is as fair,
As any mother’s child, though not so bright
As those gold candles fixed in heaven’s air.
   Let them say more that like of hear-say well,
   I will not praise that purpose not to sell.

Muse = (нáтхнений) поет (пор. 2: his verse)

a painted beauty his fair (4). ДК

rehearse – вимовляти вголос, пригадувати, повторяти (тут: в написаних поетичних текстах)

make a couplement [< couple, n.] – парувати. Зразок ‘малювання красунь’ через ‘парування-порівняння’ див. у ДК до 16.10.

this huge rondure     12 those gold candles fixed in heaven’s airДК

9 O let me, true in lovebut truly write’ = ‘О, щоб я, правдивий в любові, і писав правдиво!’ – кредо нашого Поета.       

9-11 in love … my love is fair as any mother’s child

        Слово love в контексті цих рядків представляє водночас два аспекти свого (по суті, нероздільного) значення:
                  1) любов як почуття суб’єкта (9: in love) і
                  2) любов як об’єкт цього почуття (10-11) = любов-краса (тут: ‘матері дитина’, тобто будь-яка людина).

13 like well = love, v.of hearsay – з розповідей, з чужих слів

ДОДАТКОВІ КОМЕНТАРІ

 2 • Stirred by a painted beauty to his verse

Цю ‘мальовану вроду’ чи ‘красуню’ (a painted beauty, 2 = his fair, 4) можна розуміти різнояко – як мальовану пензлем, пером, усним словом (пор. 13),  а чи косметикою:

      (1) як (під)мальовану красуню.  Пор. звернену до колег фразу Бірона:

Your Mistresses dare neuer come in raine,
For feare their colours should be washt away.
                                                                                                                   LLL 4.3 [1619-20])

Ба! Навіть дощ лякає ваших дам:
Рум’яна змиє – звісні їх тривоги. 
                                                                                                         (М. Литвинець)

      (2) як мальований фарбами портрет красуні, – наприклад, портрет-мініатюру королеви Єлизавети, який можна було купити.

      (3) як чиюсь красу, змальовану чужими словами – ‘мальованою риторикою’ (LLL 4.3 [1588-90]). Дехто з тогочасних літераторів заробляв на життя тим, що, сподіваючись на грошову компенсацію, друкував свої твори з хвалебними присвятами королеві чи іншим аристократкам, яких міг і не бачити ніколи. Пор. 23.11 (recompense); ДК до 69.11-12 (LLL 2.1 [504-10]).

8 • that heaven’s air in this huge rondure hems
12 • those gold candles fixed in heavens air

This huge rondure – сферично мислений космічний простір довкола Землі, що обіймає собою (hems) різні небеса – різні небесні сфери, в т.ч. прозору ‘твердь’ (‘the crystaline heaven’). Heavens air – ефір.

Звернімо увагу, що займенником this Поет позначає те, щó в цю мить бачить (повинен бачити) у своїй уяві майбутній читач його тексту: він сам, Творець тексту, водночас є його Читачем-Слухачем-Глядачем – тим, кому адресує своє слово. Як тонкий і вдумливий читач, актор-драматург та педагог, Шекспір усвідомлює, що цей ефект – ‘тут і зараз’ – при спілкуванні через писемне слово і є реалією вічності.

Cистема Птолемея

Cистема Птолемея
(Andrew Borde. “The First Book of the Introduction to Knowledge”, 1542)

Система Коперника (Thomas Digges. Prognostication Everlasting, 1576)

Система Коперника
(Thomas Digges. “Prognostication Everlasting”, 1576)

This huge rondure: геоцентрична (зліва) та геліоцентрична будова Космосу – мікрокосм і макрокосм. Див. ДК до 44-45.