Menu 

Shakespeare. Коментарі до сонета 24

 

MIne eye hath play’d the painter and hath steeld,
Thy beauties forme in table of my heart,
My body is the frame wherein ti’s held,
And perspectiue it is best Painters art.
For through the Painter must you see his skill,
To finde where your true Image pictur’d lies,
Which in my bosomes shop is hanging stil,
That hath his windowes glazed with thine eyes:
Now see what good-turnes eyes for eies haue done,
Mine eyes haue drawne thy shape,and thine for me
Are windowes to my brest, where-through the Sun
Delights to peepe,to gaze therein on thee
   Yet eyes this cunning want to grace their art
   They draw but what they see,know not the hart.

Mine eye hath played the painter and hath steeld
Thy beauty’s form in table of my heart,
My body is the frame wherein ’tis held,
And perspective it is best Painter’s art.
For through the Painter must you see his skill,
To find where your true Image pictured lies,
Which in my bosom’s shop is hanging still,
That hath his windows glazèd with thine eyes.
Now see what good-turns eyes for eyes have done:
Mine eyes have drawn thy shape, and thine for me
Are windows to my breast, where-through the Sun
Delights to peep, to gaze therein on thee.
   Yet eyes this cunning want to grace their art:
   They draw but what they see, know not the heart.

steeld (Q-1609) – Схоже, що це неологізм, який творить двозначний образ. ДК

table – 1) дошка для малювання на ній фарбами; 2) в античні часи воскована дощечка для письма (лат. tabula); скрижаль. На таких спарених табличках писали стилосами. В ренесансній літературі table часто стрічається саме у множині, tables, і в значенні ‘a table book’ = ‘записник’. Тут table of my heart метафорично і метонімічно (‘запис на пам’ять’) означає ‘пам’ять серця’. (Див. 122.)

5-6 you … your    versus    thy    8, 10 thine    12 theeДК

4 ‘Перспектива’ – спосіб бачення, ракурс; вміння зображати об’ємні предмети на площині. Тут радше обіграється буквальне значення лат. ars perspectiva: ars – ‘мистецтво’,  perкрізь’, specere – ‘бачити’ = ‘мистецтво глибинного бачення, про-зріння’ (суч. англ. insight). Тут, у сонетах, це – мистецтво інтроспективи.

7-8 bosoms shop … windows … thine eyes’ = 11 windows to my breast       Див. коментарі до 3.11133. ДК

10-12 thine [eyes] for me are windows to my breastwhere-through the Sun…  

             Пор. очі, що сяють Сонцем, у цих рядках, у 14.10 (stars) і в 130.1.

13-14 eyes … know not the heart – Оце не знане Поетові cерце не є Юнаковим (22), – а не знає він серця жіночого. 

• 1 steeld ≈ 3 held • 10 done ≈ 12 sun • ГК

ДОДАТКОВІ КОМЕНТАРІ

1 • Q-1609: Mіne eye hath play’d the painter and hath steeld

Появу рідкісного Шекспірового слова – дієслівної форми steeld (≈ held) – можна пояснити по-різному, враховуючи контекст і можливі прочитання рукопису в друкарні, а саме:

1) steld = stel’d = steled, дієслово, конвертоване з іменника stele = stela, n. (<гр. stēlē) – ‘стела’;

2) steeld = steel’d = steeled, дієслово, конвертоване з іменника ME stel, n., ‘сталь’ > ?‘сталевий різець’? (У слова ‘стилос’ інша етимологія: < L stilus > stile = style, ‘стиль’);

3) stelld = stell’d = stelled < OE stellan, v. – ‘to fix, to put’. Це ж слово в рукописі могло бути по-шекспірівському

4) конвертованим у дієслово латинським іменником stēlla, ‘зоря’ (див. ДК до 23.12).

При можливостях 1), 3), 4) маємо помилку набирача тексту. У випадку 2) помилки друкаря немає, зате є така ж конвертація іменника в дієслово, а також, при порівнянні з римою, – ясна вказівка для нас, що у XVI ст. середньовічні голосні букви в англійській мові все ще читалися так, як писалися, а їх подвоєння позначало подовжений звук (ее = [ē]).

Враховуючи Шекспірове уміння мислити й писати двозначно, цілком імовірним є варіант 3)+4), що був би зведенням в одне слово популярного в той час образного поняття fixed stars – ‘постійні зорі’ (21.12, 14.10).*

*Всі світила тоді звалися ‘зорями’-stars, але непостійними у траєкторіях їх видимого руху були тільки erring stars, ‘блукаючі світила’ = планети (< гр. planen, ‘блукати’).

5-6 • must you see… your true Image   versus   2 • thy beautys form, 8 • thine eyesetc.

Плутанина в займенниках you і thou свідчить, що єдина конкретна особа, для якої писався цей сонет – сам Поет. Тільки він знав, що діється у нього в грудях – який саме аспект означення my love є важливим для нього в тій чи іншій образній алюзії. Див. 21.9-12, ДК до 13; пор. ДК до 42.

7-8 • my bosom’s shop … that hath his windows glazed with thine eyes

Образ грудей-bosom (breast, 11) як ‘дому-житла любові’ (10) тут суміщається з живим (his) ‘домом-майстернею’, де красу своєї любові Майстер-художник навіки зафіксував світлом – ‘озорив’ (1; 14.10) – у пам’ятній таблиці серця (1-2; пор. 122).

Впізнаємо також поетично-психологічну формулу “очі – вікна душі”. Душа коханої жінки-thou присутня в ‘майстерні грудей’  – тобто, в тілі-душі самого інтроспективно мислячого Майстра, – і присутня вона як правдивий Образ двоїнної любові-you (3, 6), котра є відображенням присутніх тут же її ж –любові – вікон-очей (14.10).

Очевидно, що традиційна формула взаємної любові як “однієї душі в двох тілах” (22) у Шекспірову образосистему не вписується ніяк.

Пор. сонет 5 в збірці Генрі Констебла “Діана” (Henry Constable, Diana, 1592), з подібними образами:

Thine eye the glasse where I behold my heart,               Див. ДК к 133.5
mine eye the window through the which thine eye
may see my heart, and there thy self espy
in bloody colours how thou painted art.