Menu 

Shakespeare. Коментарі до сонета 26

 

LOrd of my loue,to whome in vassalage
Thy merrit hath my dutie strongly knit;
To thee I send this written ambassage
To witnesse duty, not to shew my wit.
Duty so great,which wit so poore as mine
May make seeme bare,in wanting words to shew it;
But that I hope some good conceipt of thine
In thy soules thought(all naked) will bestow it:
Til whatsoeuer star that guides my mouing,
Points on me gratiously with faire aspect,
And puts apparrell on my tottered louing,
To show me worthy of their sweet respect,
Then may I dare to boast how I doe loue thee,
Til then,not show my head where thou maist proue me

Lord of my love, to whom in vassalage
Thy merit hath my duty strongly knit;
To thee I send this written ambassage
To witness duty, not to show my wit.
Duty so great, which wit so poor as mine
May make seem bare, in wanting words to show it;
But that I hope some good conceit of thine
In thy soul’s thought (all naked) will bestow it,
Till whatsoever star that guides my moving,
Points on me graciously with fair aspéct,
And puts apparel on my tottered loving,
To show me worthy of their sweet respect.
Then may I dare to boast how I do love thee,
Till then, not show my head where thou mayst prove me.

1 Lord of my love

Його любовmy love, що спонукає Поета писати про людську любов, має символічний вигляд Юнака (1920: he), хоч сама є двостатевою –  тобто, Master-Mistress (20.2) – не Lord-Lady.

1-2 Lord of my love… in vassalage ДК

В британській соціальній ієрархії Lord за статусом відрізнявся від Master, як Батько від Сина чи Пан від Панича.  За суспільним рангом і згідно з ідеологією лицарства кожен шляхтич (Gentleman, Sir, Lord) є васалом свого сюзерена – соціально вище поставленого Пана-шляхтича (my Lord). А найвище поставлений Пан – король-суверен – є, як богообраний, васалом (слугою) Пана над Панами, the Lord

Згідно з біблією, кожна людина є слугою – рабом (= робітником) – Господа. Особливо ті, хто обдарований талантами: Мт 7:19. Кожного васала єднали з його сюзереном клятвені узи любові й добровільного та взаємного служіння.

3-4 To thee I send this written аmbassage …

Писемним посланням Поета-васала вочевидь є черговий його твір – одна з книжок сонета 23. Однак див. ДК й наступну пару медитативних сонетів.

10 star … fair aspect – сприятливий астрологічний вплив

12 their sweet respect – ‘їх приємна увага (повага)’: ‘їх’ – читачів-глядачів (пор. I am beloved, в 25.13-14; також 10.3). Див. перші вісім рядків епіграми “Ad Musam.1”, в ДК до 72.13.

13-14 not show my head – ‘не виставляти голову, не показуватися’ (пор. 25.4: unlooked for)    ДК

• 9 mouing ≈ 11 louing • 13 loue thee ≈ 14 proue me • ГК

ДОДАТКОВІ КОМЕНТАРІ

1 • Lord of my love     2 • in vassalage

За своїм стилем сонет 26 схожий на присвяти високопоставленим особам, що ними літератори супроводжували свої друковані твори, з єдиною суттєвою різницею: нижчі за соціальним статусом особи (васали) не зверталися до вищих (сюзеренів) через ти

3 • To thee I send this written аmbassage
4 • To witness dutynot to show my wit.      

♦ Пор. другу посвяту графу Саутгемптону, якою супроводжувалося видання другої поеми, надрукованої під іменем Шекспіра, – “Збезчещення Лукреції” (Lucrece, 1594):

256px-Dedication_page_of_The_Rape_of_Lucrece_by_William_Shakespeare_1594  

 

ЛЮБОВІ, яку я присвячую вашій Cвітлості, немає кінця, і ця Книжечка без початку є лиш її поверхневою Часткою. Доказ прихильності вашої Світлості, який у мене є, а не достоїнства моїх невмілих Рядків, дає мені певність, що його [твір] буде прийнято. Те, що я зробив – ваше; і що маю ще зробити – ваше, як присвячена вам частина всього, що моє. Мав би я більше достоїнств, то й обов’язок мій виказав би краще, а наразі, який є, він належить вашій Вельможності, котрому я бажаю довгого життя, і тим довшого, чим щасливішого.       

                      У всьому слуга вашої світлості,  

                                               Вільям Шекспір                        

♦ Крім найпершого речення, стиль тут – шаблонний. Як і в дуже схожій за стилістикою присвяті поетичної збірки Cynthia (1595) графові Дербі, бачимо церемонне, перебільшено скромне виправдання ‘цих кількох грубих, невідшліфованих рядків’ як недосконалого ‘прояву любові’ автора до адресата, і запевнення в готовності служити йому:

If my ability were better, the signes should be greater; but being as it is your honour must take me as I am, nor as I should be. My yeares being so young, my perfection cannot be greater. But howsoeuer it is, yours it is; and I my selfe am yours; in all humble seruice, most ready to be commaunded.                                         Richard Barnefeilde.   

Були б мої здібності більші, то й показали б більше, але вже які є, то й ваша честь мусить прийняти мене таким, як є, – не яким мав би бути. Літа мої молоді, то й майстерність невелика. Але яка є – вона ваша; і сам я – ваш, смиренний слуга, завше у вашому розпорядженні.                              Річард Барнфілд

У цілком відмінному стилі демонструє свій васальний обов’язок ума перед зовсім іншим Паном поет Джон Дейвіс: (ДК до 22):

To Loue my lord I doe knightes seruice owe
and therefore nowe he hath my witt in warde…                                                                                                                        Gulling Sonnets IX.1-2 (1590-1)

В мого пана, Любові, стою я на лицарській службі,
тож тепер він мій ум під нагляд узяв…                                                                                                                                                              “Морочливі сонети” IX.1-2

Див., у ДК до 38.2-4, цитату з ‟Орхестри” (строфи 118-120).

13 • Then may I dare to boast how I do love thee,
14 • Till then, not show my head where thou mayst prove me.

Проте поруч з реальним і беззаперечним Паном – Духом-Генієм – був у нашого Поета ще один реальний Пан, віддане служіння якому він приховував так само, як і власну письменницьку діяльність під його наставництвом (25.4). Тільки раз посмів він неявно “похвалитися, наскільки той йому дорогий” (dare to boast how I do love thee) – коли завершував  першу частину ‟Орхестри” (1591). Саме розлогим описом свого захоплення цим поетом (‘Ластівкою’, чий унікальний спів надихає його так само, як Муза ‘Астрофіла’) закінчив Джон Дейвіс свою поему:

[So might (suffize)] the Swallow, whose swift Muse doth range
Through rare Ideas, and inuentions strange,
And euer doth enioy her ioyfull spring,
And sweeter then the Nightingale doth sing. 
O that I might that singing Swallow heare
To whom I owe my seruice and my loue 
His sugred tunes would so enchant mine eare,
And in my mind such sacred fury moue,
As I should knock at heau’ns great gate aboue                 [пор. 29]
With my proude rimes, while of this heau’nly state
I doe aspire the shadows to relate.*          Orchestra 130.4-7; 131
[Та досить було б і] Ластівки, чия Муза прудка летить
Крізь рідкісні Ідеї, дивовижні фантазії,
Завжди тішачись своєю, повною втіхи весною,
І пісню співає ніжніше за Солов’я.
О, тільки б почув я співучу Ластівку ту,
Котрій належать служіння моє і любов,
Його тони солодкі так би мій слух вчарували
Й такий вихор священний в душі моїй підняли,
Що вдарив б я в браму велику небес
Гордою римою, малюючи образи/тіні
Цього небесного стану.

* Дуже скоро (в середині 1592 р.) він перепише це закінчення (строфи 127-131, опубл. 1773), усунувши будь-які згадки про поетів-сучасників. Оновлений варіант він пустить у друк щойно через 30 років (1622). Друга частина цієї поеми – про гармонію суспільства під правлінням королеви Єлизавети – так і не з’явилася ніколи.