Menu 

Shakespeare. Коментарі до сонета 29

 

VVHen in disgrace with Fortune and mens eyes,
I all alone beweepe my out-cast state, 
And trouble deafe heauen with my bootlesse cries,
And looke vpon my selfe and curse my fate.
Wishing me like to one more rich in hope,
Featur’d like him,like him with friends possest,
Desiring this mans art,and that mans skope,
With what I most inioy contented least,
Yet in these thoughts my selfe almost despising,
Haplye I thinke on thee, and then my state,
(Like to the Larke at breake of daye arising)
From sullen earth sings himns at Heauens gate,
    For thy sweet loue remembred such welth brings,
    That then I skorne to change my state with Kings.

When in disgrace with Fortune and men’s eyes,
 I all alone beweep my out-cast state,
 And trouble deaf heaven with my bootless cries,
 And look upon my self and curse my fate,
 Wishing me like to one more rich in hope,
 Featured like him, like him with friends possessed,
 Desiring this man’s art, and that man’s scope,
 With what I most enjoy contented least,
 Yet in these thoughts my self almost despising,
 Haply I think on thee, and then my state,
 (Like to the Lark at break of day arising)
 From sullen earth sings hymns at Heaven’s gate,
     For thy sweet love remembered such wealth brings,
     That then I scorn to change my state with Kings.

1-2 in disgrace with Fortune … my outcast state – Див. ретроспективні сонети 33-36.

8 With what I most enjoy contented leastДК

10 Haply = happily: ‘припадком, випадково + на щастя’

10-12 Q-1609: Heavens gate = брама Неба/небес (ГК) = брама до Бога (богів) і блаженних душ = вхід у стан вищого щастя, блаженства. ДК

13 thy sweet love remembred = 10 Haply I think on thee

     Пор. happy I that love and am beloved (25.13). Див. ДК до 25.13 і 26.

2, 10, 14  State ужито в різних аспектах свого значення:

(1) cтан души; 
(2) становище, місце в координатах земля-небо; 
(3) суто земне становище в суспільній ієрархії;
(4) (високий) статус, маєстат.

14 I scorn to change my state with Kings – у згоді с Овідієм, «Cedant carminibus reges regumque triumphi» (Amores I.15.33), в перекладі того часу: To verse let kings give place, and kingly shows (“Хай же уступлять пісням і владарі й всі їх тріумфи”). Див. ДК до 52.14.

• 6 possest ≈ 8 least • ГК                                                                                                                                       Продовження – сонет 30  ♦♦

ДОДАТКОВІ КОМЕНТАРІ

8 • with what I most enjoy contented least =
   = [I am] сontented least with what I enjoy most =
   = ‘найменше вдоволений тим, чим тішуся найбільше’.

Звісно, коли автор так і не сказав, що ж воно таке – те, що (what) його тішить найбільше, то треба добре задуматися, щоб знайти правдоподібну відповідь на це питання. Додатком до enjoy може бути або іменник (назва речі), або герундій (назва процесу), а вибір має підказати контекст рядка. Не можна тішитись якоюсь річчю найбільше і водночас бути вдоволеним цією річчю найменше. Хіба що ця річ – не річ (‘те, що маю’, іменник), а процес (‘те, що роблю’, герундій), – щось, що людина любить робити найбільше, та тільки робота їй не йде: результатами її вона вдоволена найменше (не вдоволена). Оскільки попередній рядок 7 говорить, що авторові бракує дечого, що мають інші, – ‘мистецтва’ (майстерності, art) та ‘розмаху’ (scope), то можна здогадатися, що ж то за робота, яку він enjoys most – яку охоче робить, але не дуже з неї вдоволений.

Це – робота самовимогливого митця: travail сонетів 2728.

10-12 • my state … from sullen earth sings hymns at Heavens gate

  Подібний за суттю опис підйому душі (10-14) див. у п’єсі “Юлій Цезар” (Julius Caesar), в роздумах Брута перед ‘доконанням страшного вчинку’ – планованим убивством Цезаря:

Betweene the acting of a dreadfull thing,
And the first motion, all the Interim is
Like a Phantasma, or a hideous Dreame:
The Genius, and the mortall Instruments
Are then in councell; and the state of a man,
Like to a little Kingdome, suffers then
The nature of an Insurrection.   JC 2.1 [684-90]

Між першим намислом і доконанням
страшного вчинку весь Промíжок схожий
на Марення або поганий Сон:
Дух тоді з його Знаряддям смертним
зіходиться на раду – і тоді
в людині, як в маленькім Королівстві,
велике йде Піднесення.       (Пер. В. Мисика)

 Див. ‘the Genius’ в монолозі ‘ученого мага’ в Сцені 11 анонімної п’єси “Джон з Бордо” (Додаток 5).