Menu 

Марія Габлевич

2600 років гендерної лінгвістики

Сапфо: Збірник статей / Упорядники Олена Галета, Євген Гулевич (Центр гуманітарних досліджень Львівського національного університету ім. Івана Франка). – Львів: Літопис, 2005. – С. 111-72.

Авторка вдається до аналізу й тлумачення поезії давньогрецької поетеси Сапфо, починаючи від джерелознавчого дослідження пам’яток, зокрема, Пароської хроніки, та історіографії. Огляд класичних видань творів Сапфо дає підстави твердити про значні зміни компонування, від класичного корпусу Гефестіона і до сучасних академічних збірок, а також виявляє численні неточності і недоліки цих видань.

Читати