Menu 

Shakespeare. Коментарі до сонета 9

 


IS it for feare to wet a widdowes eye,

That thou consum’st thy selfe in single life?
Ah;if thou issulesse shalt hap to die,
The world will waile thee like a makelesse wife,
The world wilbe thy widdow and still weepe,
That thou no forme of thee hast left behind,
When euery priuat widdow well may keepe,
By childrens eyes,her husbands shape in minde:
Looke what an vnthrift in the world doth spend
Shifts but his place,for still the world inioyes it
But beauties waste hath in the world an end,
And kept vnvsde the vser so destroyes it:
   No loue toward others in that bosome sits
   That on himselfe such murdrous shame commits.

Is it for fear to wet a widow’s eye,
That thou consum’st thy self in single life?
Ah, if thou issueless shalt hap to die,
The world will wail thee like a makeless wife,
The world will be thy widow and still weep,
That thou no form of thee hast left behind,
When every private widow well may keep,
By children’s eyes, her husband’s shape in mind.
Look what an unthrift in the world doth spend
Shifts but his place, for still the world enjoys it,
But beauty’s waste hath in the world an end,
And kept unused the user so destroys it.
   No love toward others in that bosom sits
   That on himself such murd’rous shame commits.

3 hap = happen

4-5 The world like a makeless wife thy widow.  Світ в англійській мові – іменник жіночого  роду, бо природа світу єдина: творяща, родовідна (пор. 9-10).  ДК

7-8 every widow keep by children’s eyes her husband’s shape in mind – Пор. ренесансну поетичну формулу “очі – вікна душі” (3.11).

9 an unthrift in the world 12 And [beauty] kept unused = 11 beauty’s waste. ДК

12 the user – тимчасовий носій краси = власного ‘солодкого я’. Пор. 1; 4.

13 love in that bosom – див. ДК до 10.7-8, 10

14 murderous shame =+ shameful murder – прийом перестановки значень. Див. ДК до 6.6

• 9-10 what … his place … it • 11 hath • ГК                                                                                      Сонети 9 і 10 становлять пару ♦♦††

ДОДАТКОВІ КОМЕНТАРІ

4-5 • The world will wail thee like a makeless wife thy widow

Ця вдова-світ плакатиме насамперед тому, що лишилася без дітей (6-8), – і саме таке означення є в оригіналі: makeless (< make = ‘робити, творити’; див. ДК до 3.9; див. також Gr. poiein, ‘make’, в примітці ДК до 52.13-14).

Отже, покинутий тобою світ– це світ не-творчий, безплідний. Деякі видавці міняють makeless на mateless = ‘без пари’. Це не те, що хотів сказати автор (а він напевно був знайомий зі словом mate): вдова, яка лишається без пари, зате з дітьми, має чим (ким) потішитися в горі (ДК до 3.92).

  Ось як небесна Венера банує за земним Адонісом –  взірцем Людини (пор. ДК до 8.1):

Alas poore world what treasure hast thou lost,
VVhat face remains aliue that’s worth the viewing?
VVhose tongue is musick now? What canst thou boast,
Of things long since, or any thing ensuing?
  The flowers are sweet, their colours fresh, and trim,
  But true sweet beautie liu’d, and di’de with him.                                                           VA 1075-80

Ох, світе, скарб який утратив ти!
І хто ще в тебе є, що варт дивитись?
Чий голос – музика? Чим з многоти
своїх надбань ти можеш похвалитись?
Приваба квітів гине й воскреса,
Та справжня тільки в нім жила краса.                                                  (Пер. О. Мокровольського)

9 • what an unthrift in the world doth spend
11 • beautys waste
12 • unused the user so destroys it

Набуте багатство так чи інакше переходить з рук до рук, тож, за великим рахунком, розтратливість багатія не завдає світові шкоди: still the world enjoys it (10). Дароване ж багатство – ‘скарб краси’, дарований Природою для вжитку (6.4; 4), – пропадає навік зі смертю його користувача-носія – the user (12). Тому beautys use (2.9) слід розуміти не як ужиток краси для себе = як її приберігання, а як її використання – множення і спожиток (use, traffic) на втіху і користь (use) для світу.

Див. символічне значення танцю Грацій як Благо-Даріння, в підписі до картини Боттічеллі “Весна” (ДК до 4). Див. 127.11.

Таке ставлення до власного ‘скарбу’ – коли його ‘віддавати’ (4.6) – Шекспір називає спожитком краси – beauty’s use. І навпаки: ‘ощадження’, ‘невіддавання’ краси вважає її марнуванням – beautys waste (11), а відповідного її носія – то ‘ненажерою’ (glutton1.13), то ‘скнарою’ (niggard4.5), то ‘збитковим лихварем’ (4.7), то, парадоксально, – ‘неощадним’ (4.1), оскільки економне провадження господарства краси (thrift, husbandry) і полягає у її ‘витрачанні-віддаванні’: use.

13 • No love toward others in that bosom sits
14 • That on himself such murdrous shame commits.

Others, ‘інші’, – це світ людей, про який говорилося вище і говориться від першого сонета почавши. Поділитися з цим світом-she власним скарбом краси означає виявити свою любов до нього (англ. до неї). Пор. Юнакове ‘самолюбство’ й ‘самоволю’ у 3.8 і 6.13.  Пор. Мр.12.31.

Others для чоловіка – це насамперед жінки. Недаремно першою після поеми про юного Адоніса – любителя ловів і нелюбителя любові – стала комедія “Марні зусилля любові” (Love’s Labour’s Lost), з її критикою “французьких академій” – суто чоловічих неоплатонічних товариств з аскетичними умовами членства. Молодий Бірон, член такої академії в LLL, розвиває ідею, закладену в цей завершальний двовірш, доводячи, що тільки любов – джерело життя – є й джерелом правдивого знання 

Див. Додаток 2: “From women’s eyes this doctrine I derive…” (LLL 3.4: Q [1649-716]).

Пор. Буття 2.9.