Menu 

Shakespeare. Коментарі до сонета 65

 

SInce brasse,nor stone,nor earth,nor boundlesse sea,
But sad mortallity ore-swaies their power,
How with this rage shall beautie hold a plea,
Whose action is no stronger then a flower?
O how shall summers hunny breath hold out,
Against the wrackfull siedge of battring dayes,
When rocks impregnable are not so stoute ,
Nor gates of steele so strong but time decayes?
O fearefull meditation, where alack,
Shall times best Iewell from times chest lie hid?
Or what strong hand can hold his swift foote back,
Or who his spoile or beautie can forbid?
   O none,vnlesse this miracle haue might,
   That in black inck my loue may still shine bright.

 Since brass, nor stone, nor earth, nor boundless sea,
 But sad mortality o’er-sways their power,
 How with this rage shall beauty hold a plea,
 Whose action is no stronger than a flower?
 O how shall summer’s honey breath hold out
 Against the wrackful siege of batt’ring days,
 When rocks impregnable are not so stout,
 Nor gates of steel so strong but time decays?
 O fearful meditation; where, alack,
 Shall time’s best Jewel from time’s chest lie hid?
 Or what strong hand can hold his swift foot back,
 Or who his spoil of beauty can forbid?
    O none, unless this miracle have might,
    That in black ink my love may still shine bright.

♦♦ Продовження медитативних сонетів 6264. Сонет без адресата.

1-2 brassestoneearth … boundlesse sea their power
      brass – див. ‘мідь’ в ДК до 64.3-4.
      o’ersways their power = holds sway over the power of them all (1). Див. Граматичний коментар I.5.

3 hold a plea with, юрид. = успішно вести судову справу, тут: протистояти

4 action = 1) силова дія, сила дії; 2) судова справа
   beautywhose action is no stronger than a flower – пор. рядки 12-13, сонети 1, 15 і переосмислену цитату зі Старого Заповіту:

 Man that is born of woman, is of short continuance, and full of trouble. He shooteth forth as a flower, and is cut down: he vanisheth also as a shadow, and continueth not. And yet thou openest thine eyes upon such one, and causest me to enter into judgment with thee. Who can bring a clean thing out of filthiness? there is not one.  Geneva Bible. Job 14.1-4

Людина, що від жінки народжена, короткоденна та повна печалями: вона виходить, як квітка й зів’яне, і втікає, мов тінь, і не зостається… І на такого Ти очі Свої відкриваєш, і водиш на суд із Собою його!
Хто чистого вивести може з нечистого? Ані один!                                    (Йов 14:1-4. Пер. І. Огієнка)

7-8 rocks impregnable time decays. – Див. 55.

І цей образ скель – тінь Ідеї Минущості Матерії – наш Поет почерпнув у ‘потьмянілій античності’ (62; див. рядки з любовної елегії Овідія, I.15.31-2, у їх власному контексті: ДК до 52.14), та тільки глянув він на нього в іншій перспективі – інтроспективі (24) як способі дослідження матерії духовної. 

9-10 where, alack, shall time’s best Jewel from time’s chest lie hid?

         Раніше (52) Юнак-ви сам був скарбом дорогоцінностей, що ховалися в скрині часу, – так образно іменував Поет свої кращі твори про нього ж, які не так часто з’являлися на світ з цієї скрині. Одначе в Юнакові як ‘найкращому’-best і одиничному ‘Самоцвітові часу’ – котрого, на жаль, годі сховати від потрапляння в оту бездонну скриню, – слід бачити не найкращий із цих творів (наслідків творчості), а їхнього спів-творця (со-творителя), спів-автора – творчого Генія, Доброго Ангела, Натхнення, Сумління, – все ту ж ‘мою любов’ (14). Пор. сонет 48 і попередній, 64.9-14.

11-14 what strong hand can hold his swift foot back?  

 Це чудо під силу ‘сильній руці’ нашого Поета: див. ще 13-14 в сонеті 54, сонети 55, 60, 63. Пор. 19.5-6 і 126.5-8. 

13 O none = no one – відповідь на питання: What strong handor who…? (11-12)