Menu 

Shakespeare. Коментарі до сонета 36

 

LEt me confesse that we two must be twaine,
Although our vndeuided loues are one:
So shall those blots that do with me remaine,
Without thy helpe , by me be borne alone.
In our two loues there is but one respect,
Though in our liues a seperable spight,
Which though it alter not loues sole effect,
Yet doth it steale sweet houres from loues delight,
I may not euer-more acknowledge thee,
Least my bewailed guilt should do thee shame,
Nor thou with publike kindnesse honour me,
Vnlesse thou take that honour from thy name:
   But doe not so,I loue thee in such sort,
   As thou being mine,mine is thy good report.

Let me confess that we two must be twain,
 Although our undivided loves are one:
 So shall those blots that do with me remain,
 Without thy help, by me be borne alone.
 In our two loves there is but one respect,
 Though in our lives a separable spite,
 Which though it alter not love’s sole effect,
 Yet doth it steal sweet hours from love’s delight.
 I may not ever-more acknowledge thee,
 Lest my bewailèd guilt should do thee shame,
 Nor thou with public kindness honour me,
 Unless thou take that honour from thy name:
    But do not so, I love thee in such sort,
   As thou being mine, mine is thy good report.

1 twain – двійня, двоє, пара; be twain – розпастися (надвоє), розділитися. ДК

1-2 Специфічний розвиток образу “в двох тілах – одна душа” (22); тут: одна любов в її двох образних іпостасях – духовній (істинно людській) і тілесній (людській і тваринній) або, в термінології того часу, – небесній і земній.

Тіціан. "Дві любові" (1514)

Тіціан. “Дві любові” (1514)

Жінка (див. обличчя) тут одна. Нага її іпостась (богиня Венера) – це образ Душі, де пристрасність (червоний колір) є головною домінантою. Тілесна іпостась жінки одягнена у спокій непорочності (білий колір), тобто в звичайному земному житті активною є лише одна – права, ведуча – її рука (червоний колір); і ведена ця рука її ж душевною – небесною, божественною – любов’ю ( пристрасністю).  Те, чим живиться Душа, її земна рука перетворює, множачи, в харч для інших – в  зразки природної краси (зібрані квіти, листя) та мистецтва (саркофаг). Тіціанівська Жінка тотожна людській Душі (для поетів-художників – Музі).  

2 Оur undivided loves are one = іn our two loves one respect (5)

Ідеться про єдину (one) Поетову любов, якою вона є в його житті і якою відбивається в його поетичному дзеркалі – Юнакові (our two loves, 5). In our lives (6) = в реальному житті Автора і в реальному житті тексту-Юнака. Поет узявся був прославляти єдину (і єдино природну) любов – небесно-земну, та наштовхнувся на опір власної підсвідомості (blots, 3-4) й традиційної ментальності його читачів (spite, 6: див. ДК до 19.11-12 і 39.5-6 ).

8 ДК

10 my bewailed guilt – ‘моя оплакана провина’: оплакана в 34.6, 13-14 і описана в 35.13-14 як співучасть у твоїй провині. ДК

12 thy name – див. 1.2; 31.1-3. Також див. 40.1-4.

11-12 ЧестьHonour – центральне поняття лицарського кодексу, яке включало чесність, достоїнство, заслуги, добру славу (14), незганьблене ім’я, титул. ДК

14 thou being mine – див. 20.14, 22, 31.

• 2 one ≈ 4 alone • ГК

ДОДАТКОВІ КОМЕНТАРІ

1 • we two must be twain

Любов, яку Поет, у пориві Натхнення, втілює в літературних образах Юнака – в парах закоханих персонажів його п’єс та поем, – є його власною, отож він вніс у ці образи реальну, земну правду (14).  Та виявилося, що вона не тотожна правді правдивої Любові, true love, яку він прагне, оспівуючи, плекати в молодих людях (21.9), і тому зазнає кривотлумачень (10, 12, 14; сонети 3335). Звідси Поетове рішення відділити від друга-Юнака (тебе) власну недосконалу, нешляхетну, грубішу  ‘частку’ (3-4) – насамперед своє іронічне ‘я’: веселе і сексуальне. Так ‘‘Марні зусилля любові’’ (LLL) залишилися єдиною любовною комедією, де гостроязикі аристократи й аристократки дозволяють собі взаємні глузування, а чоловіки – сміливі жарти (в доповненій версії 1598 року навіть глум). Надалі функцію пересмішників і жартунів Шекспір передав персонажам нижчого соціального статусу – переважно слугам, чим виправив ‘чуттєву хибу’ свого шляхетного Юнака  (35.8). ‘Чуттєва хиба’, зокрема, проявилася в LLL в образі ‘чорної  Розаліни’ (обраниці протагоніста Бірона) – судячи з того, який убогий розвиток знайшов він в подальшій творчості (“Ромео і Джульєтта”, 1595, та  “Як вам це сподобається”, 1599).  Пор. розвиток образу “чорної Жінки” в другому циклі сонетів, 127-153.

Хто читав більше шекспірівських комедій, той не міг не помітити спарованості (twain, twin) – не просто парності (two) – персонажів. “Комедія помилок” (CE) вся базується на помилках між двома двійнями-twins: одна двійня – благородного походження, друга – їх слуги, причому всі вони народилися одночасно. Кожний окремий близнюк-слуга виявляється спарованим зі своїм паном-близнюком, і при уважному читанні тексту стає ясно, що одна половина в кожній парі ‘пан-слуга’ – реальна, а друга – ідеальна (як Санчо Панса і Дон Кіхот). В кінці один близнюк-слуга так прямо й питається другого: “Хто ж із нас справжній, а хто – дух (spirit)?” Подібне (роз)двоєння – за статусами, за статтю, за душевними станами (state в 29) – бачимо чи не у всіх подальших комедіях.

8 • Yet doth it steal sweet hours from loves delight

Досі ‘відрадою любові’ – loves delight – було спонтанне виливання власних думок і почуттів на папір при втіленні їх у речника Любові – шляхетного друга-Юнака, Master-and-his-Mistress. Щоби позбавити його негожої (бо не надто благородної) ‘чуттєвої хиби’ й уникнути нових кривотлумачень (34.12; зображені в LLL-1598 як глум), треба було поставити собі певні рамки: I may not (9). Звідси й ідея самороздвоєння, що вимагала більшої самодисципліни, винахідливості, праці над словом, і, звісно, скорочувала насолоду,  loves delight, яку досі приносила ця пасіонарна творчість (20.2; 52.11-12). Так згірк для нього (3-4) його ‘солодкий’ Юнак, ставши ‘солодким злодієм’, що забрав всю солодкість Любові ‘собі’ – that sweet thief that sourly robs from me (35.14; див. 40).

10 • my bewailed guilt

У 35.6, 7, 9 винуватцем було ‘Сонце’ – ти, Любов (thy trespass, thy amiss, thy sensual fault). Проте останніми рядками сонета 35 Автор підказує, а тут – заміною займенника thy на my – вказує, що вина була спільною, бо ‘провинилася’ Небом керована земна любов з її ‘чуттєвою хибою’, а вона одна: Авторова.

  Пор. сказане про Марка Антонія (“Антоній і Клеопатра”):

   Dol[abella]. And strange it is,
That Nature must compell vs to lament
Our most persisted deeds.
  Mec[enas]. His taints and Honours, wag’d equal with him.
   Dola[bella]. A Rarer spirit neuer
Did steere humanity: but you Gods will giue vs
Some faults to make vs men.             AC 5.1 [3143-9]

 Долабелла. Й чомусь Природа
нас змушує оплакувати те,
чого ми найзатятіш домагались.
  Меценат. В нім порівну було Чеснот і вад.
  Дол. Це Рідкісний був дух, керманич людський;
та ви, Боги, нам хиб додаєте,
щоб ми були людьми.            (М. Габлевич)

11 • Nor thou with public kindness honour me, 
12 • Unlesse thou take that honour from thy name.

Ім’я Юнака-Любові – ROSE – мало бути красивим, високим і чистим (fairest1.1), як сама правдива любов – true love, Love; тож носіями цієї Любові – true lovers – у шекспірівських комедіях було (і залишилось) молоде шляхетство. Нешляхетний вчинок шляхетна людина не може вітати, – тим більше на людях (public kindness), – інакше губиться критерій шляхетства. Віднині носіями нешляхетної любові в шекспірівських комедіях стали або люди, які не мали жодних гонорових титулів як додатка до імені, або ті шляхтичі, аристократи і навіть королі, які терпіли у ній повчальне фіаско.