Menu 

Shakespeare. Коментарі до сонета 27

 

WEary with toyle,I hast me to my bed,
The deare repose for lims with trauaill tired,
But then begins a iourny in my head
To worke my mind,when boddies work’s expired.
For then my thoughts(from far where I abide)
Intend a zelous pilgrimage to thee,
And keepe my drooping eye-lids open wide,
Looking on darknes which the blind doe see.
Saue that my soules imaginary sight
Presents their shaddoe to my sightles view,
Which like a iewel(hunge in gastly night)
Makes blacke night beautious,and her old face new.
   Loe thus by day my lims,by night my mind,
   For thee,and for my selfe,noe quiet finde.

Weary with toil, I haste me to my bed,
The dear repose for limbs with travail tired,
But then begins a journey in my head
To work my mind, when body’s work’s expired.
For then my thoughts (from far where I abide)
Intend a zealous pilgrimage to thee,
And keep my drooping eye-lids open wide,
Looking on darkness which the blind do see.
Save that my soul’s imaginary sight
Presents their shadow to my sightless view,
Which like a jewel (hung in ghastly night)
Makes black night beauteous, and her old face new.
     Lo thus by day my limbs, by night my mind,
      For thee, and for my self, no quiet find.

travail [< франц. travaille, ‘труд’] = подорож як праця (travel = toil). Див. текст ілюстрації до образу дзеркала (ДК до 3.1) і пор. етимологію англ. journey.

3-6 my thoughts … a zealous pilgrimage – Див. travail = travel (2). Пор. рядки 13-14 тут і 12-13 в сонеті 5 Філіпа Сіднея (ДК до 5).

10 their shadow – В англійських виданнях сонетів в 15-х випадках вживання their замінюють на thy (ГК I.4). Очевидно, тут ідеться про обдумування сюжету любовної драми, де пара закоханців (they, Master-Mistress) складає один віртуальний образ (their shadow) ідеї Світлої Любові (thou = they в 20.2). Пор. також 26.12.

Shadow, ‘тіньобраз’ – понятійний термін, що виник з Платонового вчення: див. Додаток “The whole Frame of Humanity”

9-12 Здвоєний (their) образ Поетової Любові-thou (6) сяє мов один самоцвіт. Це також образ усіх на світі кохань і любовей сучасних йому (в т.ч. у літературі) молодих душ: див. 22.6-7 (ДК). Пор. двоїнне you в 13 та 24, двоїсто-множинне you – у 15-17, також their у 26.12.

Схоже, що в образних координатах Поетового сонетарію – драми однієї душі – they так само співвідноситься з I і thou чи з I і you, як that співвідноситься з this (16.9-10). ДК

Парою цього сонета – його продовженням – є 28. ♦♦††

ДОДАТКОВИЙ КОМЕНТАР

10-11 • their shadow … like a jewel (hung in ghastly night)

‘Їх образ-тінь’ (тінь, що – здавалося б, парадоксально – є образом світла) – це нечіткий іще образ чергової пари (чи пар) закоханців у задумуваному Поетом любовному сюжеті. Авторську точку зору – а заразом і те, як творяться сюжет і текст, – можна виразніше побачити, зіставляючи сонетні образи з їх відлуннями у п’єсах і поемах. Відлуння цього образу – їх образу, що ‘сяє в чорноті беззірній, скрашуючи обличчя старої ночі’ – знаходимо у “Ромео і Джульєтті”.

 Ось як говорить Ромео про Джульєтту, він – про неї, Master – про свою Mistress, Пан про Пані (чи пак, Панич про Панну) свого серця:

O shee doth teach the torches to burne bright!
It seemes she hangs vpon the cheeke of night,
Like a rich iewell in an Aethiops eare,
Beautie too rich for vse, for earth too deare.      RJ 1.5 (Q1 [616-20])

О, мерхнуть смолоскипи перед нею!
Висить, здається, в ночі на щоці,
мов самоцвіт у вусі Ефіопки!
Безцінна ця краса, не для землі.         (І. Стеценко)

Пор. сонет 131.3-4 (я – про тебе, мою Пані-Mistress):

Бо добре знаєш, що моєму серцю
Ти найціннішим сяєш Самоцвітом.      (Н. Бутук)

Див. зокрема осяння Ромео у нічному саду, в RJ 2.2 (Q1: 794-814, 819-25, 877-82), – тільки завдяки цьому внутрішньому світлу він знайшов дорогу в сад і впізнав (‘без очей побачив’) вікно Джульєтти.