Menu 

Shakespeare. Коментарі до сонета 22

 

MY glasse shall not perswade me I am ould,
So long as youth and thou are of one date,
But when in thee times forrwes I behould,
Then look I death my daies should expiate.
For all that beauty that doth couer thee,
Is but the seemely rayment of my heart,
Which in thy brest doth liue,as thine in me,
How can I then be elder then thou art?
O therefore loue be of thy selfe so wary,
As I not for my selfe,but for thee will,
Bearing thy heart which I will keepe so chary
As tender nurse her babe from faring ill,
   Presume not on thy heart when mine is slaine,
  Thou gau’st me thine not to giue backe againe.

My glass shall not persuade me I am old,
So long as youth and thou are of one date,
But when in thee time’s furrows I behold,
Then look I death my days should expiate.
For all that beauty that doth cover thee
Is but the seemly raiment of my heart,
Which in thy breast doth live, as thine in me,
How can I then be elder than thou art?
O therefore love be of thy self so wary,
As I not for my self, but for thee will,
Bearing thy heart which I will keep so chary
As tender nurse her babe from faring ill.
   Presume not on thy heart when mine is slain,
   Thou gav’st me thine not to give back again.

 1-2 Див. образ дзеркала в ДК до 3.1-2.

2 thou = Master-Mistress, he сонета 20. Див. ДК до 181920.

3-4 in thee times furrows I beholdexpiate. ДК

4 look I – глянь, знай (вставне слово)

5-6 Любов серця Поет вкладав у красиві словесні тіла любовних творів, а в них – у красиві словесні тіла молодих персонажів. Краса кожного любовного сонета – це мініатюрна ‘гожа облямівка’ (the seemly raiment) частки серця, вкладеної у нього Поетом, його ‘сердечних дум’ (39.11).

6-7 My heart in thy breast as thine in me.   Поетова модификація ‘обміну серцями’– відомого образу любові чи дружби. Див. Еразм Роттердамський, “Залицяльник і дівчина” та ДК.

9 Therefore love be of thy self… – Див. схожу форму звертання в 13.1.

9-14 Екзальтоване ставлення нашого Поета до його Юнака пояснюється тим, що Поет бачить себе ревним служителем в храмі Краси-Любові – храмі серця (див. ДК до 6-7 ; пор. 1.1-2; my passion у 20.2; 127.7-8; 23.6, 8-10). ДК

• 8 then … then • ГК

ДОДАТКОВІ КОМЕНТАРІ

3 • times furrows

У першодруці (1609), де довге ‘s’ перед голосною (‘ſ’)друкувалося тією ж літерою, що й ‘f’, маємо ‘forrwes’: в рукопису цілком могло бути sorrowes. Від такої контамінації образ тільки збагачується: ‘борозни’ на реальному чолі чи обличчі карбує не так абстрактний Час (19), як пережиті душевні потрясіння. Саме внутрішні, душевні страждання-sorrows проявляються зовні як тілесні ‘борозни’-furrows зморщок. (Подібно говоримо й про ‘рани на серці’ чи ‘шрами на душі’.)

 Пор. другий катрен сонета 4 (“These plaintiue verse, the Posts of my desire…”) зі збірки Даніела Delia (ДК до 18.14):

Nor are my passions limnd for outward hewe,
For that no collours can depaynt my sorrowes:
Delia her selfe, and all the world may viewe
Best in my face, how cares hath til’d deepe forrowes.

Nor are my passions limned for outward hue,
For that no colours can depaint my sorrows:
Delia herself, and all the world may view
Best in my face, how cares hath tilled deep furrows.

Попри запевнення поета, що його ‘страсті-страждання (passions) зображені не для показу’ (for outward hue), стражденне поетове обличчя, в якому турботи-cares проорали глибокі борозни – щó ‘може бачити і сама Делія, і цілий світ’, – це, звісно, обличчя метафоричне; це – обличчя оцих-от його поезійpassions, ‘these plaintive verse’.

4 • Then look I death my days should expiate

Краса втіленого в слово Юнакаце краса самого Поетового слова. А слово його лиш тоді захоплює (20.7-8), коли воно писане серцем, натхнене щирим почуттям. Він боїться, що почуття це (my love, thou) з ходом часу неминуче згасатиме (1.5-6, 12), – блякнутиме уява, а в ній – образ його Юнака (з обличчям його Пані, 20.1), і так само видихнеться його слово, зістариться й помре у ньому поет (13). Страх цей переслідуватиме Шекспіра ще декілька років.

6-7 • my heart, which in thy breast doth live

Обмін серцями’ – образ взаємної любові, коли вона єднає двох – коли вона стає ‘однією душею [серцем] в двох тілах’. Пор. максиму, яку наш Поет вичитав у латинському діалозі Еразма Роттердамського “Залицяльник і дівчина” (1523; чи, для прикладу, в англійському варіантіЖиття Антонія Плутарха, 1579) і яка в англійському перекладі голосить: The lover is not where he lives but where he loves = ‘‘Хто любить, є не там, де він живе, а де любить’’. 

Так само й правдивого Поета (Поета з покликання) слід шукати за місцем знаходження його серця – в його творчості; Поета, який правдиво любить (21.9), – у текстах, де він любить. Саме цей смисл вкладає наш Поет (точніше, підкладає, роблячи його двозначним) у загальну максиму, розширюючи тим самим ареал її значень і вжитку.

Поетове серце від початку було і є Юнаковим (20.3-4), і живе воно в кожному творі, куди Поет те серце вклав (mine be thy love, 20.14), щоб воно говорило словами його текстів-юнаків й устами його персонажів-юнаків. Див. 23.9-14. 

 Щоб уточнити для нашого випадку (любовна творчість) смисл афоризму ‘одна душа в двох тілах’, порівняймо початок листа тогочасного аристократа до дружини, після двадцяти років подружнього життя. У момент писання листа (13.XI.1593) автор його чудово усвідомлює, що звертається не до самої дружини (її ‘свідомого я’), а докращої (‘солодкої’) частини своєї власної душі, що ідентична з дружининою і перебуває зараз далеко від нього самого (тут і зараз неприсутня*).  

                          * The Lover is not where he lives but where he loves.

Другу, присутню (‘несолодку’) частину душі він втілює в слова листа, де говорить про себе самого як про третю особу (сам він, не будучи присутнім у момент читання дружиною цього листа, так і залишиться цією ж ‘третьою особою’ – ‘ним’, ‘тим, хто’):

My sweete soule, whos life in thy presens
Joyeth most of any, and by thy want wanteth
what shold susteyne his beinge, or geeue
cūfort to the opression of his discontent.
Receue the wishes of his desire, that thinketh
all time to longe that he tarieth from thee.
and accept the excuses vnfayned that forceth
his delay, not in his powre to remedy.

My sweet soul, whose life in thy  presence
Joyeth most of any, and by thy want wanteth
what should sustain his being, or give
comfort to the oppression of his discontent.
Receive the wishes of his desire, that thinketh
all time too long that he tarrieth from thee,
and accept the excuses unfeigned that forceth
his delay, not in his power to remedy.

Моя солодка Душе, [= солодка душе того] чиє життя в твоїй присутності радіє понад усе, а без тебе не має того, що повинно живити його єство, чи давати полегшу від гніту його невдоволення: прийми побажання його бажання [= того], котрому час завжди тягнеться, коли він не з тобою, і прийми щирі вибачення [за те], що змушує його затриматись [і що] не в його владі поправити.”

Так письмове послання від однієї (свідомої) частини душі до іншої стає ‘іншим я’ (‘an other self’, 10.13) автора цього послання – стає посередником між самим Поетом (‘his self’) і ‘солодкою’ частиною його душевної пам’яті (his sweet self), між його свідомістю і підсвідомістю. А одночасно стає і його заступником. Адже ким, чим чи яким би не був реальний об’єкт любові, сам образ її є витвором і невід’ємною часткою однієї душі – тієї, яка любить і прагне бути коханою (незалежно від того, увзаємнена її любов, чи ні). Для чоловіка це – ‘солодка’ частка його, чоловічої, душі, котра є, водночасобразом коханої жінки. Тому згаданий вище афоризм про взаємну любов двох осіб слід було би, для нашого випадку поетичної творчості – “Поет втілює свою любов у Слові” – сформулювати дещо інакше: “Тіл двое [живе і писемне], душа – одна”.

 Сонет 22 вочевидь писався під враженням від вірша 98 зі збірки Філіпа Сіднея (1554-1583) “Астрофіл і Стелла” (ДК к 5.8, 11 та 23.12) – про це свідчить їх тематична подібність:

My true love hath my heart, and I have his,
By just exchange one for another given:
I hold his dear, and mine he cannot miss,
   There never was a better bargain driven:
My true love hath my heart, and I have his.
His heart in me keeps him and me in one,
   My heart in him his thoughts and senses guides:
He loves my heart, for once it was his own,
   I cherish his because in me it bides:
My true love hath my heart, and I have his.

Моя правдива любов [= він] має моє серце, а я – його,
Віддане в справедливому обміні одного на друге;
Його мені рідне, й моє завжди при ньому, 
Кращої оборудки в світі ще не було.
Моя правдива любов має моє серце, а я – його. 
Його серце в мені єднає його й мене, 
Моє серце в нім думки і чуття його водить; 
Він любить моє, бо ж колись воно було його, 
Я ж лелію його, бо воно живе у мені; 
Моя правдива любов має моє серце, а я – його.

Інші зразки образо-ідеї єдності сердець – чи то побратимів, чи закоханих (що зображалася навіть графічно, в збігові літер у їх іменах, див.) – знаходимо і до і після Сіднея; все-таки найчастіше – саме в шекспірівському каноні:

♣ CARIS: Are such friends both alike in joy and also in smart.
      ARIS: They must needs, for in two bodies they have but one heart.      R. Edwardes (1523-1566), Damon & Pithias

♣ SOLIMAN: For what are friends but one mind in two bodies?
    LOVE: Their souls are knit, though bodies be disjoined.         Anon., Soliman & Perseda (1592)

 Пор. “Антоній і Клеопатра” (Anthony and Cleopatra):

     Agrippa.
To hold you in perpetuall amitie,
To make you Brothers, and to knit your hearts
With an vn-slipping knot, take Anthony,
Octauia to his wife.                                             AC 2.2 [822-5]

     Агріппа (до Цезаря).
Щоб ви в довічній дружбі побратались,
серця зв’язавши в узол нерозв’язний,
Октавію нехай Антоній візьме
дружиною.                                                          (М.Габлевич)

  Пор., з раннього сонета Джона Дейвіса, тоді ще студента лондонської юридичної вищої школи Middle Temple (‘Середній Храм’):

Into the midle Temple of my harte
the wanton Cupid did himselfe admitt.
                                                                                Gulling Sonnets (1590-1), VII.1-2

У серединний Храм мойого серця 
вступив екстравагантний Купідон.
                                                                                  Морочливі сонети (рукопис 1590-1)

9-14 • O therefore love be of thy self so wary …
     … Thou gav’st me thine not to give back again.

Історію своєї любові Поет розкрив в останній комедиї, “Дванадцята ніч” (Twelfth Night, 1600), а історію своєї одержимості образом Любові (a man in hue, 20.7) як природним засобом одночасно самовиховання і виховання юнаків (my purpose, 20.12) стисло виклав там само:

     Antonio.
Let me speake a little. This youth that you see heere,
I snatch’d one halfe out of the iawes of death,
Releeu’d him with such sanctitie of Ioue;     [= love = Jove]
And to his image, which me thought did promise
Most venerable worth, did I deuotion.            TN 3.4 (1880-4)

     Антоніо.
Одне лиш слово: юнака цього,
уже наполовину* в пащі смерті,
я спас щонайсвятішою Любов’ю,
молився перед образом його,
як бачилось, достойним поклоніння…         (М. Габлевич)

 Пор. 108.

* Цілим цього юнака стала, врешті-решт, його сестра-близнючка – Віола/Цезаріо: одне з кількох повноцінних втілень образу Любові як ‘чоловіка з виду’ з жіночим серцем і лицем (20). Див. у ДК до 133.5.