Menu 

Shakespeare. Коментарі до сонета 19

 

DEuouring time blunt thou the Lyons pawes,
And make the earth deuoure her owne sweet brood,
Plucke the keene teeth from the fierce Tygers yawes,
And burne the long liu’d Phaenix in her blood,
Make glad and sorry seasons as thou fleet’st,
And do what ere thou wilt swift-footed time
To the wide world and all her fading sweets:
But I forbid thee one most hainous crime, 
O carue not with thy howers my loues faire brow,
Nor draw noe lines there with thine antique pen,
Him in thy course vntainted doe allow,
For beauties patterne to succeding men.
   Yet doe thy worst ould Time dispight thy wrong,
   My loue shall in my verse euer liue young.

Devouring time, blunt thou the Lion’s paws,
And make the earth devour her own sweet brood,
Pluck the keen teeth from the fierce Tiger’s jaws,
And burn the long-lived Phoenix in her blood,
Make glad and sorry seasons as thou fleet’st,
And do what e’er thou wilt, swift-footed time,
To the wide world and all her fading sweets,
But I forbid thee one most heinous crime:
O carve not with thy hours my love’s fair brow,
Nor draw no lines there with thine antique pen,
Him in thy course untainted do allow,
For beauty’s pattern to succeeding men.
    Yet do thy worst, old Time: despite thy wrong,
    My love shall in my verse ever live young.

Всепожираючих літ чередо, давнино завидюща! Пустка за вами лежить: чого час своїм зубом торкнеться, Все це на смерть прирікаєте ви – неминучу, повільну...  (Овідій, Мет., XV 233-5)

Всепожираючих літ чередо, давнино завидюща!
Пустка за вами лежить: чого час своїм зубом торкнеться,
Все це на смерть прирікаєте ви – неминучу, повільну…
(Овідій, Метаморфози, XV 233-5. Пер. А. Содомори)

1 Devouring timeДК   

2 “У поту лиця твого їстимеш хліб твій, аж покіль вернешся в землю, що з неї й узято тебе. Земля-бо єси і землею візьмешся”.
                                           (Буття 3.18. Пер. П. Куліша)

burn Phoenix in her blood (blood, як і в 11.3-4, =  brood (2), ‘кревне потомство’)

Див. опис цього міфоптаха у “Метаморфозах” Овідія (XV 391-408). Символічний птах/птаха Фенікс, що загалом двостатевий, згоряє під чоловічим знаком, а єдиний його/її нащадок народжується з попелу під знаком жіночим. Хоча в цілому Фенікс двостатевий, все, що він родить-творить сам із себе, являє собою жіноче начало, як от землясвіт (7; 9.3-5), чи душа. Якби Фенікс згорів ‘у своєму нащадку’, то з нею щез би й символ безсмертя через періодичне самовідтворення, яким служить цей образ.

glad and sorry seasons – протилежні за знаком пори, чи періоди, в колообігу часу: синусоїда життя.

sweets – Пор. 8.2, 12.11.

9-10 Ocarve not … nor draw no lines. – Подвійне заперечення – граматична норма тих часів. ДК

11-12 ДК

• 2 brood ≈ 4 blood • 5 fleet’st ≈ 7 sweets • 13 wrong ≈ 14 young • ГК

ДОДАТКОВІ КОМЕНТАРІ

1 • Devouring time 

  Побажанням для себе посмертної слави як діяльного протистояння ‘всепожираючому часові’ починається й новий шекспірівський Юнак, ‘син-сонце’ (714), – твір, присвячений любові. Це – перша любовна комедія Шекспіра “Марні зусилля любові” (Loves Labours Lost):

Enter Ferdinand K. of Nauar, Berovvne,
Longauill, and Dumaine.

Ferdinand.

LET Fame, that all hunt after in their lyues,
Liue registred vpon our brazen Tombes,
And then grace vs, in the disgrace of death:
When spight of cormorant deuouring Time,
Th’endeuour of this present breath may buy[:]
That honour which shall bate his sythe’s keene edge,
And make vs heires of all eternitie.                 LLL 1.1 [F 1-7]

Входять Фердінанд, король Наварри,
Бірон, Лонґавіль і Дюмен.

Король.

Нехай же Слава, за життя всім люба,
живе й на бронзових Нагробках наших,
окрасою для нас в безправ’ї смерті;
коли, назло зажерливому Часу,
все, сказане отут, купити зможе
честь, що косу його затупить гостру
і дасть нам в спадок цілу вічність.         (М. Габлевич)

This present breath (5: пор. 18.13-14) – ‘тут сказане’, як буде зазначено трохи далі, – це сувій з умовами договору на три роки ‘академії’ духовного самовдосконалення і тілесного посту, задля досягнення знань, ‘схованих від посполитої уяви (common sense)’. Йдеться про популярні у Франції XVI ст. філософсько-мистецькі академії для вузьких кіл вищої знаті (ДК до 9.13-14). 

9 • O carve not with thy hours my love’s fair brow
10 • Nor draw no lines there with thine antique pen.

На перший погляд, маємо справу з тавтологією: як метафоричне позначення зморщок на шкірі чола, ‘карбування (різьблення, carving)’ цього чола тотожне ‘мережанню’ на ньому ‘ліній(drawing lines). І тільки слово pen* – гусяче перо, що в XVI ст. було інструментом письма, – підказує, що йдеться про літературне обличчя-чоло твору як копії (образу, подоби) Поетового чола (пор. 7), і про лінії поетичних рядків. Подібно й ‘різьблення’ служило тогочасним поетам метафорою образо- чи сюжетотворення. Наш Поет боїться, що його образи й рядки видаватимуться дивними (antique) і сприйматимуться як уже застарілі (antique) знаки часу – ‘старого Часу’ (old Time, 13), зокрема Античності.

*pen < L penna, ‘перо’. Антична книга мала вигляд сувою; його вкладали в червону скриньку, пофарбовану на червоно соком вакцинії; зворотний бік сувою змазували запашним кедровим маслом, що оберігало від черв’яків; краї сувою (“чоло”) вигладжували пемзою й затемнювали; кінці (“ріжки”) палички, на яку намотували сувій, оздоблювалися слоновою кісткою. Див. елегію Овідія, “Мій згорточку скромний…” (Скорботні елегії, I.1), – звернення до власної книжки, з описом її зовнішності.

11 • Him in thy course untainted do allow 
12 • For beauty’s pattern for succeeding men.

Схоже, що, надаючи своєму юнакові небесних рис, Поет недарма боявся, що його ‘вічним рядкам’ (18) не повірять у майбутті (17): Час-пожирач ці риси пожер. Видавці “Сонетів” від 1640 (2-е вид.) по 1775 рік включно вилучали сонети 18 і 19 з видань, чим доводили, що не все у цьому юнакові доросло до їхнього часу (18.12) і що ‘наступні покоління чоловіків’ (succeeding men) не хочуть приймати ‘йогоhim’ (11) – Поетову любов – за зразок краси, beautys pattern (12). Наступні покоління чоловіків залишили немало слідів на чолі Поетового Юнака: підганяючи його образ під розуміння кожен своєї доби, вони таки помережали його красу новітніми перами. 

Насамперед з Нового часу геть випало ‘чуднé’ (antique) антично-ренесансне розуміння Ероса – Любові-як-Людини у розквіті її непорочної досконалості (Юнак, 1516) – образу-і-подоби Любові-як-Царя всесвіту (Царя цариці-Природи). А з часом посполита свідомість і зовсім витіснила з поля зору духовний аспект Любові-Love, підмінивши його сексуально вираженим аспектом, Хіттю-Lust, який при неприродному (unkind) його ужитку чи надуживанні стає аспектом цілком протилежного поняття – Нелюбові (ДК до 10.13).

 Див. у “Венері й Адонісі” (1592/3):

Call it not loue, for loue to heauen is fled,
Since sweating lust on earth vsurpt his name,          [пор. 129]
Vnder whose simple semblance he hath fed,
Vpon fresh beautie, blotting it with blame;
    VVhich the hot tyrant staines, & soone bereaues:  
    As Caterpillers do the tender leaues.

Loue comforteth like sun-shine after raine,
But lusts effect is tempest after sunne,  
Loues gentle spring doth alwayes fresh remaine,     [пор. 1.10]
Lusts winter comes, ere sommer halfe be donne:
    Loue surfets not, lust like a glutton dies:
    Loue is all truth, lust full of forged lies.             (VA 793-804)

Це не Любов! Любов втекла за хмари,
Коли її імення вкрала Хіть,
Що, ним прикрившись, розкошує яро,
Плямує глумом чисту, юну мить;
   Тиранить жадібно, з’їда уїжно,
   Мов гусінь ненажерна – зелень ніжну.

Любов засяє сонцем по грозі,
А Хіть завиє, мов по сонцю – бурі;
Весна Любові все цвіте в красі,
А Хіть півліта здасть зимі похмурій.
   Любов помірна – міри Хіть не зна.
   Любов правдива; Хіть – лиха мана.     (О. Мокровольський)

  Пор. те ж в “Орхестрі” (1591) Джона Дейвіса:

…Venus the Mother of that bastard Loue
Which doth vsurpe the worlds great Marshals name…  (Orchestra, 38.1-2; пор. 154.7-8)

        (…Венера, Мати того байстрюка, що узурпував імення світового Маршала…)

З бігом поколінь Éроса повністю підмінив Ерóт – ‘вкрав його імення’.

Еросові як чоловічій подобі (персоніфікованій формі-ідеї і власної любові, my love, і водночас Любові вселюдської і вселенської: love, LoueIoue) наш Поет віддав перевагу не тільки тому, що любов ця, хоч і зродилася ‘з жіночих очей’ (ДК до 14), та жила-таки в його власній – чоловічій – натурі, а й тому, що в людському коханні – поєднанні Любові й природної Хоті – він віддавав перевагу Любові перед Хіттю так само, як літові перед зимою, дневі перед ніччю, сонцеві перед зорями: він прагне увічнювати літо, день, сонце (18). А літо й зима, день і ніч, сонце й місяць, світло й темрява так само взаємодоповнюються у діалектично природній гармонії, як природно вкладаються поняття ‘душа’ й ‘тіло’, ‘чоловік і жінка’ в одне парне поняття ‘людина-man’, а пара ‘Пан-і-його-Пані’ (Master-and-his-Mistress) – в єдине поняття ‘Любов’ чи в парне ‘чоловік-і-його-любов/жінка’ = ‘manandhis love’ = ‘Адоніс-і-його-Венера’*.

*Адоніс (гебр.) = ‘пан’, Венера (лат.) = ‘любов

У сонетах ‘продовження роду’ Шекспір словом виліпив людину-man – тілесну (словесну) людську оболонку, крізь яку видніє натхнена ним же душа (‘моя любов’). Відтоді його Юнак став у його поезії (в тім і драматургічній) жити двояко (17.13-14), як двояко живе кожна людина – тілом і душею. Відтоді Поетова душевна любов (1.5-6) живе в його Юнакові двояко, як живе кожна любов – в душі й тілі, в людині і в її слові. Так само як двояко живе людина в українському слові людина і в англійському слові man.

Тож творив Поет свого Юнака у цілковитій згоді з природою речей, втілюючи в ньому те, що й робить цю природу вічноживою – Дух Життя: любов.