Menu 

Марія Габлевич

Статті

Літературознавство
ШЕКСПІР
Шекспірові сонети  
Антоній і Клеопатра  
Генріх VIII  
Гамлет  
І ще раз – Гамлет  

Два українські “Гамлети”: Деякі зауваги до техніки перекладу

 
Підводний світ Офелії (в оригіналі й перекладах)  
Межі інтерпретації шекспірівського тексту  
Спільне знання совісті (З історії культивування образу: від реалії і символу до стереотипу)  
Колективна творчість як потужний фактор розвитку ренесансної драматургії  
Шекспірів Ерос життя і творчості (Вступ до коментарів сонетів Вільяма Шекспіра у перекладі Д. Павличка)  
До питання генези сонета 94  
Світоглядні аспекти творчості Шекспіра початку 1590-х років (за матеріалами п’єси “Король Едвард III”)  
   
Or such poets, or better, or none  
Ренесансна термінологія Любові: шекспірівський узус та його інтерпретації  
Гамлет як автор п’єси-в-П’єсі  
Фунт м’яса (до 150-річчя І. Франка)  
Образ і символ у добу Ренесансу  
Дещо про методологію досліджень в сучасному шекспірознавстві  
   
Бруно ШУЛЬЦ  
Перекладач – другий автор  
Текст як життя, життя як текст