Menu 

Shakespeare. Коментарі до сонета 37

 

AS a decrepit father takes delight,
To see his actiue childe do deeds of youth,
So I , made lame by Fortunes dearest spight
Take all my comfort of thy worth and truth.
For whether beauty,birth,or wealth,or wit,
Or any of these all,or all,or more
Intitled in their parts,do crowned sit,
I make my loue ingrafted to this store:
So then I am not lame,poore,nor dispis’d,
Whilst that this shadow doth such substance giue,
That I in thy abundance am suffic’d,
And by a part of all thy glory liue:
   Looke what is best,that best I wish in thee,
   This wish I haue,then ten times happy me.

As a decrepit father takes delight,
 To see his active child do deeds of youth,
 So I, made lame by Fortune’s dearest spite,
 Take all my comfort of thy worth and truth.
 For whether beauty, birth, or wealth, or wit,
 Or any of these all, or all, or more
 Entitled in their parts, do crowned sit,
 I make my love engrafted to this store;
 So then I am not lame, poor, nor despised,
 Whilst that this shadow doth such substance give,
 That I in thy abundance am sufficed,
 And by a part of all thy glory live.
   Look what is best, that best I wish in thee,
   This wish I have, then ten times happy me.

3 Fortunes dearest spite – пор. 25, з одного боку, і 29 та 3335, з другого.

   lame ужито переносно, в найзагальнішому смислі ‘обмежений у можливостях’, – як і його аналог decrepit (1): див. I may not в ДК до 36.8. Поєднання dearest і spite пояснює: Доля вдарила по найближчому, найдорожчому – власній душі і гідності.

4 thy worth and truth – твої достоїнство (цінність) і правда. Див. кредо Поета: 21.9

   thy = their (7) – див. 27.10, ДК до 5-7, 8, 10.

5-7 ДК

7 their parts – 1) їх ролі; 2) аспекти їх ‘я’, відповідно ‘титуловані’. Найвищим титулам (тут: beauty, birth, wealth, wit, or all, or more) відповідала корона або вінець (crown) на верху (crest) шляхетського герба. ДК

8 I make my love engrafted to this store. – Ср. 15.13-14. ДК

10 Платонівське shadow відноситься до substance як ідеальне до тілесного. Шекспір розширює цю антиномію до поняття втілення ідеальних образів у слово, з усіма цього наслідками. Див. ДК  і Додаток 1 (“The whole Frame of Humanity).

ДОДАТКОВІ КОМЕНТАРІ

5-7 • beauty, birth, or wealth, or wit in their parts = 8 • this store = this shadow • 10

Their parts – див. значення parts у 8, 17, 23, 31
this store – див. ДК до this у 16.10, store в 14.12
this shadow – див. ДК до their shadow, 27.10

‘Вони’ – they в their parts, their shadow, this shadow – все це Юнак-ROSE: власне ‘солодке я’ (душевне почуття) Поета як носій (духовна плоть) Ідеї Краси-Любові, зображене Поетом як його власний Юнак-thou і багатократно відтворюване Поетом у його художньому ‘дзеркалі’. Це з-ображення (thou) і його від-ображення (thy shadow) він охоче множить (3, 4), пре-ображуючи Юнака-thou в Юнака-you (14.12). Юнак-you у множині – це і кращі представники реального юнацтва (5-7; вони ж потенційні читачі-глядачі: 32, 38), і писані для них (20.12, 21.9, 14) їх віртуальні ‘портрети’ (counterfeits), які Автор пише переважно з себе (пор. 22 vs. 24.14), населяючи ними свій поетичний світ (this store, this shadow). Юнак-you – це конкретно поименовані юнаки-і-юнки, що живуть двояко (1517): у фізичних тілах реального світу (the world, that life) і в духовній плоті поетичного слова – в ‘цьому’-this: в тілі тексту, у віртуальній плоті персонажів (5-7; 8, 10).

10 • this shadow such substance

Shadow – ‘тінь-образ’ (тут у збірному значенні, як синонім ‘поетичного мистецтва’). Слово substance ужито і в значенні ‘суще, дійсність, сутність’ (5-7), і в значенні ‘грунт, джерело живлення’, коли поживою (втіхою, наснагою) для душі є власна творчість: this shadow = this store (8). Див. Додаток “The whole Frame of Humanityсцену з “Генріха VI” (Частина перша), де Поет втілює в слово Ідею Людини-як-Воїна. Сцена ця явно писалася для ілюстрації парадоксальної взаємозамінності значень, які може нести ця пара слів, shadow і substance. Смисл і логіку сцени читач може й повинен би прикласти до себе – а заодно й до Людини-як-Поета, чиї твори читає.