Menu 

Shakespeare. Коментарі до сонета 68

 

THus is his cheeke the map of daies out-worne,
When beauty liu’d and dy’ed as flowers do now,
Before these bastard signes of faire were borne,
Or durst inhabit on a liuing brow:
Before the goulden tresses of the dead,
The right of sepulchers,were shorne away,
To liue a scond life on second head,
Ere beauties dead fleece made another gay:
In him those holy antique howers are seene,
Without all ornament,it selfe and true,
Making no summer of an others greene,
Robbing no ould to dresse his beauty new,
   And him as for a map doth Nature store,
   To shew faulse Art what beauty was of yore.

Thus is his cheek the map of days out-worn,
When beauty lived and died as flowers do now,
Before these bastard signs of fair were born,
Or durst inhabit on a living brow;
Before the golden tresses of the dead,
The right of sepulchres, were shorn away,
To live a second life on second head,
Ere beauty’s dead fleece made another gay.
In him those holy antique hours are seen,
Without all ornament, it self and true,
Making no summer of an other’s green,
Robbing no old to dress his beauty new,
   And him as for a map doth Nature store,
   To show false Art what beauty was of yore.

♦♦†† Продовження сонета 67.

1 Thus is his cheek… – Див. his cheek в 67.5. ДК

Карта світу в храмі міста Герефорд (Англія). 1300 р.

Карта світу в храмі міста Герефорд (Англія). 1300 р.

1-2 his cheek the map of days out-worn

Пор. my self … beated and chopped with tanned antiquity (62.9-10, 13-14);
        I am now with time’s injurious hand… o’er-worn (63.1-2).

Географічна карта дійсно може бути історичним (водночас символічним) документом (of days outworn) і дійсно має вид ‘битий та січений’ (beated and chopped) – як у 62. Дивний образ ‘битого й посіченого cтьмянілою старовиною’ (не ‘старістю’-age!)  ‘лиця в моєму дзеркалі’ (62), котре однаково характеризує лице що моє (62, 63), що його (68), показує:

(1) що це лице – текстуальне (ДК до 3.162, 63.1-2);
(2) що сонети 62-68 творять смислову сув’язь;
(3) що він = я + ти сонета 62. ДК

3 these bastard signs of fair = 5-8. ДК

9-10 In him those holy antique hours are seen. ДК до 1-2. 
   10 it self = its self, тут: як є (ГК I.5)

11 summer = життя (2, 5, 18; ДК до 3.10) = green.

Зелень – природний колір земної рослинності і прибережних морських вод, символічний – природного життя людини, пори її юності, і геральдичний – планети Венера = колір Любові (ДК до 20.7).

12 = 5-8

13-14 Nature versus false Art = 67.13-14. ДК

ДОДАТКОВІ КОМЕНТАРІ

 1 • Thus is his cheek the map of days out-worn,
 2 • When beauty lived and died as flowers do now

 9 • In him those holy antique hours are seen
10 • Without all ornament, it self and true

Краса живих квітів природним чином живе (росте) і вмирає разом з квітами (5; 15; 54). Природним же чином завчасу померла, так і не розцвівши, душевна краса Адоніса чи Річарда Плантагенета, сточена ще в пуп’янку ‘хворобою’-canker – несприятливими для її розквіту намірами та уявленнями її свідомого ‘я’. Аналогічно мала б жити природна краса мистецького слова, природно оновлюючись (ростучи: 11.1-2, 18.12, 32.10) у кожній новій поезії, кожному новому поеті й новому поколінні поетів. (Пор. ДК до 55.1: Горацієві рядки 7-8 і 19.9-12.)

Істинно глибоке розуміння і доцільне, роз’яснене контекстом уживання нашим Поетом античної образності як метафорики духовного буття дало йому підстави бачити себесвоє словесне обличчя – старим, ‘посіченим, побитим давниною’ (6263). Його тексти – це покажчик, довідник, ‘мапа-зразок днів минулих’ (1), ‘святих’ (9), коли метафори, образи, символи служили у текстах не штучними оздобами, а природним засобом сутнісного вираження невиражальних інакше речей – природними носіями (давньої) мудрості духовного світу. 

Природним же чином, краса такого слововираження живе у певному історично-мовному поколінні і вмирає, як вмирають квіти, щоби так само природно зрости і розквітнути – у новому слові нового геніального поета – ‘справжньою Трояндою краси’ (67.8 versus 1.1-4).

Інших таких геніїв, як співець любові Овідій, – після Овідія і до свого покоління, до котрого дожила Овідієва любов, – наш Поет, видно, не знав. Крім себе самого – точніше, крім власних текстів: його Троянди (67.8). Пор., знову ж таки, 19.9-12:

O carve not with thy hours my love’s fair brow,
Nor draw no lines there with thine antique pen,
Him in thy course untainted do allow,
For beauty’s pattern to succeeding men.

Див. образ старого ученого англійського мага (Роджера Бекона) в сцені 11 з анонімної п’єси під умовною назвою “Джон з Бордо” (John of Bordeaux, рукопис, бл. 1591/1594).
                                Одначе див. і ДК до 83.

 3-4 • Before these bastard signs of fair were born
          Or durst inhabit on a living brow

5 • the golden tresses of the dead

7-8 • To live a second life on second head
          Ere beautys dead fleece made another gay

Виступ проти ‘бастардних ознак (світлої) краси’, описаних далі (5-8), виглядає як філіппіка проти носіння ясних (русявих: fair) перук тодішнім жіноцтвом. Але волосся для перук не зістригали з трупів (5, 8), та й чоловіки в XVI ст. ані перук (ще) не носили, ані косметики не вживали (ДК до 67.5), отож похвала Юнака, як зразка (the map) природної вроди в протиставленні до штучних жіночих оздоб сама була б неприродною, невмотивованою афектацією (17). Тим паче при посиланні на ‘святі прадавні дні’ (1, 9) та при виході на універсалію ‘Природа versu фальшиве Мистецтво’, якою й завершується ця пара сонетів, 6768.

Див. сонет 127.

Якщо ж перевести погляд з косметики та перук у площину літератури, де ‘пастухами’ чи ‘пастушками’ (shepherd, shepherdess) називали поетів і поетес (літературних ‘пасторів’ менш освіченої ‘пастви’), то вся винайдена давніми ‘пастухами’ змістовна метафорика, вся образна символіка, ‘настрижена’ з їхніх поетичних текстів, і буде тим ‘мертвим руном краси’ (beautys dead fleece, 8), яким сучасне Шекспірові покоління літераторів щедро – та, на жаль, не завжди змістовно – прикрашало свої голови (5-8). Настільки щедро, що пізніші дослідники цієї епохи однозначно назвали її Ренесансом – відродженням Античності.

Міф про походження Мінерви, античного символу мудрості, може пояснити поширену в час Відродження літературну моду на опис покрову голови (волосся, борода, лисина) як спосіб характеристики розуму в цій голові.

 ‘Мертвих коси золотаві, скарби гробниць’ (5-6) – найвищий вияв мудрості, що варта поваги,  та давно застаріла. ‘Золоте руно Колхіди’ – теж метафора кодексу  прадавнього природознавства, – часів епохи Овна.                    

♥ Порівняйте під цим оглядом образну характеристику Порції – головної героїні “Венецького купця”,(The Merchant of Venice), власниці маєтку Бельмонт (= фр. ‘Гарна гора’, з контекстуальною алюзією на її місцезнаходження в Англії), – водночас пор. 33.9-10:

   Bassanio. …her sunny locks
Hang on her temples like a golden fleece,
Which makes her seat of Belmont Cholchos strond,
And many Iasons come in quest of her.
                                                          MV 1.1 [Q 178-81]

   Бассаніо. … А сонцесяйні кучері її
на скронях в’ються руном золотим,
того по неї в Бельмонт, як в Колхіду,
чимало вже Ясонів приїздило. 

Вишукану перуку з ‘мертвого руна’ носив тогочасний метр поезії Спенсер, пишучи гарно, але й негарно, бо важкою, вмисне архаїзованою мовою і в архаїчних жанрах. Спенсер був поет тонкий і глибокий, але, видно, розминувся з основним своїм покликанням: володіти не умами – серцями (70.14).

13 • And him as for a map doth Nature store,
14 • To show false Art what beauty was of yore.

Це – варіант двовірша, яким завершується попередній сонет 67. Протиставлення Природи – Штуці, тобто Мистецтву штучному, фальшивому, false Art,  передбачає й існування Мистецтва не-штучного, природного = правдивого: true Art. Зразком (the map, 1) правдивого Мистецтва і служить Природі натхненна любовна творчість Шекспіра. Одним із втілень любові нашого Поета є п’єса “Зимова казка” (The Winters Tale), а поданий нижче уривок є мовби розгорткою сонета 68 і водночас взірцем Природної краси Мистецтва поетичного мислення й письма:

   Perdita. … Reuerend Sirs,
For you, there’s Rosemary, and Rue, these keepe
Seeming, and sauour all the Winter long:
Grace, and Remembrance be to you both,
And welcome to our Shearing.
   Polixenes. Shepherdesse,
(A faire one are you:) well you fit our ages
With flowres of Winter.
   Perd. Sir, the yeare growing ancient,
Not yet on summers death, nor on the birth
Of trembling winter, the fayrest flowres o’th season
Are our Carnations, and streak’d Gilly-vors,
(Which some call Natures bastards) of that kind
Our rusticke Gardens barren, and I care not
To get slips of them.
   Pol. Wherefore (gentle Maiden)
Do you neglect them.
   Perd. For I haue heard it said,
There is an Art, which in their pidenesse shares
With great creating-Nature.
   Pol. Say there be:
Yet Nature is made better by no meane,
But Nature makes that Meane: so ouer that Art,
(Which you say addes to Nature) is an Art
That Nature makes: you see (sweet Maid) we marry
A gentler Sien, to the wildest Stocke,
And make conceyue a barke of baser kinde
By bud of Nobler race. This is an Art
Which do’s mend Nature: change it rather, but
The Art it selfe, is Nature.         WT 4.4 [1878-908]

     Утрата. … Візьміть, панове, Розмарин і Руту,
якраз для вас вони, бо цілу Зиму
і вигляд свій, і запах бережуть, –
на Благодать, на Пам’ять вам обом,
І – просимо на празник Вовнозбору.
  Поліксен. А ти, Пастушко миловида, вдало
під вік нам підібрала цвіт Зими!
  Утрата. В цю пору, коли рік уже старіє,
 але ні літо ще не вмерло, ні
зима тремтяча ще не народилась,
найліпші квіти наші – це Гвоздики;
плямисті ж Чорнобривці, того ж виду, –
їх дехто зве байстрятами Природи, –
не водяться в сільських Садочках наших,
розводити ж не хочеться.
  Поліксен. Цікаво,
ласкава Панно, звідки ця зневага?
  Утрата. Строкатість їхня, кажуть, дана їм
не від великотворної Природи,
а додана Мистецтвом.
  Поліксен. Що ж, не спосіб
Природу чимось кращити, хіба
сама покаже, як: поверх Мистецтва,
що додає, як кажеш, до Природи,
Мистецтво інше є – її ж творіння.
Ми щепимо до дикої кори
ніжніший пагін, аби та, хоч груба,
вродила брость шляхетну. Це Мистецтво
й поліпшує Природу, – чи міняє, –
але самé воно Природа й є.              

Див. образ поетичного щеплення з метою покращення роду в 15.14, в 37.8 і в усій сукупності адресованих сонетів.

♣ З передмови упорядників Шекспірівського Фоліо-1623:

«…who, as he was a happy imitator of nature, was a most gentle expresser of it».
“…хто, будучи удатним імітатором природи, був її вельми благородним виразником.”

♣  З рекомендаційного вірша (commendatory verse) Бена Джонсона в тому ж Фоліо:

Nature herself was proud of his designs,
And joyed to wear the dressing of his lines,
Which were so richly spun, and woven so fit,
As since she will vouchsafe no other wit.

Сама Природа пишалась його творіннями
І радо вдягалась в одежу його рядків,
Так густо спряжену й зіткану так доладно,
Що іншого такого ума вона уже не обере.