Menu 

Б. Якубський

Наука віршування

Видавництво "Слово", 1922

Зміст

Передмова V
Вступ 1
Перший розділ. Теорія віршового ритму
§ 1. Загальне значіння ритму  5
§ 2. Музичний ритм та ритм слова 8
§ 3. Принціпи ритмізації 12
§ 4. Елементи віршового ритму 18
§ 5. Еволюція ритму й ритмічного почуття 24
§ 6. Взаємовідношення ритму й метру 28
Другий розділ. Античне (метричне) віршування
§ 7. Античні метри 33
§ 8. Другорядні елементи віршобудови 40
§ 9. Античні строфи 42
§ 10. Значіння античного віршування для нашого 44
Третій розділ. Нове (тоничне) віршування
§ 11. Тоничний принціп у віршуванні 50
§ 12. Силабична система 52
§ 13. Метро-тонична система 58
§ 14. Внутрішня будова тоничного віршу 61
§ 15. Vers libre 68
§ 16. До суті українського віршування 72
Четвертий розділ. Віршова милозвучність (евфонія)
§ 17. Загальні принціпи милозвучности 82
§ 18. Асонанція й алітерація 86
§ 19. Римування й инші засоби кінцевої милозвучности віршів 92
П’ятий розділ. Строфика
§ 20. Вільні строфичні форми 99
§ 21. Канонізовані строфичні форми 101
Бібліографія 111